banner

NIMO scholingspartner UWV!

  1. Nimo
  2. -
  3. Nieuws
  4. -
  5. NIMO scholingspartner UWV!

Het laatste nieuws

02-09-20

NIMO scholingspartner UWV!

Met ingang van 6 augustus 2020 is NIMO officieel scholingspartner van UWV. Dit betekent dat wanneer je client bent van het UWV je in aanmerking kunt komen voor gesubsidieerde trainingen uit ons trainingsaanbod!

Door scholingspartner te zijn van het UWV kunnen wij je verder helpen in jouw persoonlijke ontwikkeling op het gebied van projectmanagement en je perspectief op werk daarmee vergroten!

Wanneer betaalt het UWV jouw training?

Als de scholing noodzakelijk is om ander werk te vinden, betaalt UWV jouw training. Voorwaarde is dat je er alles aan doet om de training suc­cesvol af te ronden. Als je toe­stem­ming krijgt voor scholing en deze is noodzakelijk, kun je bij UWV een tijde­lijke vrijstelling aanvragen voor jouw sollici­tatie­plicht. Meer UWV-infor­ma­tie over scholing lees je op de web­pa­gina's voor WIA- en WW-uitkerings­gerech­tigden.

Welke training komen in aanmerking?

In principe komen alle trainingen die maximaal 1 jaar duren in aanmerking. Je moet dit wel met het UWV afstemmen, zij bepalen uiteindelijk of de training die jij wilt volgen in aanmerking komt. Het moet passen bij jouw loopbaan en het perspectief op werk.

Heb je een training gevonden die je graag wilt volgen, stuur dan een bericht via jouw Werkmap naar het UWV. Vermeld hierbij welke training je wilt volgen, wat de locatie van de training is en hoeveel tijd de opleiding per week kost.

Wil je geadviseerd worden over de inhoud van onze trainingen, dan kun je uiteraard bij ons terecht! Daarover kun je ons contacten door op deze link te klikken.

Wat zijn wij verplicht?

NIMO is ver­plicht om een rapportage aan UWV te ver­strekken over de aanmel­ding, niet verschij­nen, niet meewer­ken of voortijdig stoppen van de zijde van de cursist. Ook wordt aan het UWV gerap­por­teerd over de voort­gang en het bereikte eind­resultaat.

Heeft u specifieke vragen?

contact

Nog plaatsen beschikbaar bij

Praktisch projectmanagement

Aanmelden voor deze training

IPMA-C theorie

Aanmelden voor deze training