Praktisch projectleiderschap

Ontwikkel je vaardigheden in projectleiderschap

 

Je bent een ervaren projectmanager en goed bekend met de methodiek van projectmanagement. Jouw projecten zijn in de loop van de tijd gegroeid in omvang en verantwoordelijkheid. Je weet wat je moet doen om projecten op te zetten en aan te sturen.

 

Wel ervaar je dat het beïnvloeden van mensen en situaties steeds belangrijker wordt om resultaat te boeken. Bijvoorbeeld wanneer de projectomgeving grilliger en complexer is dan je had gedacht, wanneer je moeilijk resources beschikbaar krijgt of wanneer iedereen ‘ja’ zegt, en ‘nee’ doet. Het managen van dit soort situaties wordt steeds belangrijker. Hoe krijg je grip op een complexe projectomgeving?

 

De training Praktisch projectleiderschap richt zich op inzicht in, en beïnvloeding van processen tussen personen die in projecten een rol vervullen. De training verbreedt en verdiept je vaardigheden en brengt je competenties in kaart.

Doelgroep

Praktisch projectleiderschap is bedoeld voor projectleiders, -managers en -coördinatoren met meerdere jaren ervaring. De methodiek van projectmanagement heb je al geleerd in een eerder gevolgde training of opgebouwd in je uitgebreide projectpraktijk. Deze training is een logische volgende stap na de training Praktisch projectmanagement.

 

Doel

Na de training ben je (beter) in staat:

 • Je eigen kwaliteiten en die van anderen te herkennen en effectief in te zetten;
 • Van mensen met uiteenlopende karakters een effectief team te smeden;
 • De energie van het projectteam te richten;
 • Je als projectleider te profileren;
 • Teamleden flexibel aan te sturen en betrokken te houden, ook als het spannend wordt;
 • Organisatiecultuur en projectcultuur te herkennen en te benoemen;
 • De invloed van de projectomgeving op een project te doorgronden en op basis daarvan maatregelen te nemen;
 • Draagvlak te creëren door het krachtenveld van belangentegenstellingen te managen;
 • Gericht te communiceren met mensen in en rond een project;
 • Proactief regie te nemen en te houden in (lastige) gesprekken;
 • Gedrag te herkennen, begrijpen en beïnvloeden;
 • Te onderhandelen met interne en externe belanghebbenden;
 • Om te gaan met conflicten en weerstand.

 

Opzet

De training telt vier dagen. We wisselen theorie af met veel praktische oefeningen. Je eigen uitdagende projectsituaties zijn hierbij van harte welkom. Tussen het tweedaagse blok en de losse trainingsdagen zit telkens een periode van twee à drie weken, waarin je het geleerde in je eigen praktijk/project toepast, ervaart wat dat oplevert en zo nodig bijstuurt. Elke volgende trainingsdag begint met het delen en bespreken van individuele praktijkopdrachten en -ervaringen.

 

Aan het einde van de training stel je een persoonlijk actieplan op en bespreek je dit met je leidinggevende.
Deze faciliteert en ondersteunt bij de toepassing in je dagelijkse praktijk waardoor de training een optimaal rendement krijgt.

 

Om intensieve betrokkenheid en voldoende individuele aandacht te garanderen, kunnen aan deze training maximaal 12 personen deelnemen. Na afloop ontvang je een certificaat van deelname.

 

Voorbereiding en online leeromgeving ANIMO

Je krijgt toegang tot onze online leeromgeving ANIMO waarin je begeleid wordt in alle stappen van de training. Met ANIMO heb je alle materialen gedurende 12 maanden (vanaf de eerste keer inloggen) online beschikbaar. Je ontvangt na de kick-off de inloggegevens voor ANIMO. Voor aanvang van de training heb je een telefonische intake met de trainer. Hierbij nemen jullie de leerdoelen door die je samen met je leidinggevende hebt vastgesteld. Tussen de trainingsdagen in vind je in deze online leeromgeving je praktijkopdrachten en aanvullende documentatie. Ook kun je er communiceren met de trainer en andere deelnemers.

Jos-Peek-Profielfoto-V2-250-250

Jos Peek

Lead trainer Praktisch projectleiderschap

september 2023
Geen evenementen gevonden!

Heb je vragen?

Wil je met meerdere collega’s een training volgen? Kies dan voor incompany programma.

 

Ons team beschikt over ruime ervaring in projecten, op alle niveaus, in alle sectoren, in binnen- en buitenland.

september 2023
Geen evenementen gevonden!