Incompany

Wij adviseren en ondersteunen jou bij het ontwerpen van een inspirerend leer- en ontwikkeltraject op maat.
Ook verlenen wij diensten waarbij we onze expertise inzetten om jouw organisatie verder te professionaliseren en op alle niveaus impact te hebben.

Maatwerk en advies

Heb je de ambitie om de volwassenheid van de organisatie in het vak van projectmanagement te ontwikkelen? Wil je dat de projectprofessionals als persoon groeien en succesvoller zijn in het behalen van de projectresultaten? We zijn met plezier jouw betrokken partner voor een uitdagend programma, waarmee je in jouw organisatie echt een stap maakt in de professionalisering van projectmanagement.

 

Samen het verschil maken

Een programma op maat begint voor ons bij het bouwen aan een samenwerking en het creëren van een gedeelde ambitie tussen onze beide organisaties. Het fundament leggen we met het oprichten van een ‘kernteam’. Met dit team verbinden we onze expertise met de specifieke kennis van de ervaringsdeskundigen in jouw organisatie. Onze ervaring is dat deze benadering met succes resulteert in een programma waarin de deelnemers hun eigen praktijk herkennen.
Dit inspireert hen om te werken aan de ontwikkeling van de competenties die zij als projectprofessional nodig hebben om te excelleren in hun vak.

 

Aansluiten bij de ontwikkelbehoefte

Wij gaan in de basis uit van de organisatiedoelen en de behoefte die er bestaat om de medewerkers te ontwikkelen.
Ook hebben we in het programma oog voor de persoonlijke leerdoelen van de medewerkers. Het betrekken van de leidinggevenden bij het afstemmen van het programma op deze verschillende doelen en het vervullen van een actieve rol in het programma is essentieel voor borging van de toepassing in de projectpraktijk.

 

Een advies op maat

Wij adviseren over welk te doorlopen leer- en ontwikkeltraject het meest geschikt is voor een programma op maat.
Wij onderbouwen ons advies met onze ‘best practices’ om te leren omgaan met uitdagende praktijksituaties en onze ervaring in verschillende sectoren.

 

Onze Learning Academy biedt de juiste ondersteuning om het hele traject vanaf de voorbereiding tot aan de evaluatie tot in de puntjes te verzorgen.

test

Bianca van Sommeren

Senior Learning & Development consultant

Heb jij een ontwikkelvraagstuk dat vraagt om een oplossing op maat? We denken creatief met je mee en zijn jouw sparringpartner om helder te maken wat je wilt bereiken en te adviseren hoe je dit kunt bereiken.

Groei in projectmanagement?

Dienstverlening

Wil jij in de organisatie een uniforme werkwijze hanteren en een gemeenschappelijke taal spreken? Wil je het samenspel in projecten, programma’s en portfolio’s verbeteren? We zijn trots op de diensten die wij verlenen waarmee wij bijdragen aan de professionalisering van projectmatig werken, project-, programma- en portfoliomanagement.

 

Professionalisering van projectmanagement

Het werkwoord professionaliseren wil zeggen ‘er een vak van maken’. Dit geldt voor de mensen in de organisatie die het vak uitoefenen en voor de organisatie als geheel.

 

Een (aankomend) projectmedewerker moet kunnen schakelen tussen inhoud en proces. Een (senior) projectmanager van kleinere projecten of een groot project moet de regiefunctie kunnen invullen en een complex krachtenveld managen van klant, omgeving, team, project en de eigen organisatie. De organisatie moet de projecten optimaal kunnen faciliteren, de processen goed inrichten en de uitvoering ondersteunen met de juiste toolbox.

 

Professionalisering is in onze ogen dan ook meer dan trainen of opleiden alleen. En het gebeurt niet op één niveau op één moment. Professionalisering van projectmanagement doe je in stappen. Het vraagt om een geïntegreerde aanpak, waarbij de samenhang tussen verschillende leer- en ontwikkelinterventies voorop staat. Zo ontstaat een integraal programma dat wij voor jouw organisatie op een projectmatig manier van werken realiseren. In stappen leidt dit tot het gewenste professionaliseringsresultaat.

 

Impact op alle niveaus

Wij zien impact hebben als meer dan alleen een professionaliseringsresultaat behalen. Impact hebben betekent letterlijk ‘een positieve, stelselmatige verandering realiseren’ op de lange termijn. Wij hebben ons doel bereikt wanneer het gewenste resultaat merkbaar is op alle niveaus: voor de deelnemer, het project en -team, de organisatie én de klant.

We willen met onze dienstverlening concreet bijdragen aan de transitie die je met de organisatie wilt doormaken, om klaar te staan voor de projecten van morgen.

Bart-Hoitink-250x250

Bart Hoitink

CEO

Wil jij weten hoe wij jouw projectaanpak kunnen professionaliseren? We onderzoeken graag met je de mogelijkheden en zijn jouw ontwikkelpartner om interventies te organiseren waarmee je een positieve verandering realiseert in jouw organisatie.

Groei in projectmanagement?