Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen

NIMO – voor Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen

 

De Nederlandse overheid staat voor grote opgaven in de komende jaren. Alle aandachtsgebieden zoals economie, volksgezondheid, cultuur, infrastructuur, waterstaat, sociale zaken en veiligheid zijn enorm in beweging. Dat vraagt om duurzaam beleid dat kan worden vertaald in ambitieuze programma’s en projecten van uiteenlopende complexiteit.

Op alle lagen is er het besef dat programma- en projectmanagement en een praktische projectmatige aanpak hierbij noodzakelijk is, in goed samenspel met ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgevers. Voor de projectmanager en haar team vraagt dit diverse competenties, die amper allemaal in een persoon te verenigen zijn. Van bestuurlijke sensitiviteit tot risicomanagement, van onderhandelingsvaardigheid tot scopebewaking en agility.

 

NIMO verbindt kennis en ervaring van overheid en bedrijfsleven in ontwikkeltrajecten voor programma- en projectmanagers en hun teams, waarbij we het belang van professioneel opdrachtgeverschap meenemen. Om samen doelmatig resultaten te boeken die bijdragen aan een nog betere samenleving.

Simon-LinkedIn-Profielfoto-V2-250x250

Simon Uithol

COO

Groei in projectmanagement?

Wij zijn trots op onze bijdrage voor o.a.: