Project coaching

Wij bieden coaching aan op vier niveaus om impact te maken: op persoonlijk vlak, met het hele team, voor de organisatie breed of juist gericht op een project.

 

Op elk niveau met een ander doel; steeds gefocust op een specifieke ontwikkelbehoefte. Ons uitgangspunt hierbij is het aangaan en opbouwen van een vertrouwensband. Wij coachen met warme aandacht en passie voor projectmanagement.

Project coaching

Zeker als in een project meerdere partijen moeten samenwerken, al dan niet van één organisatie, vraagt dit veel aanpassingsvermogen van de betrokkenen. Dit kan gaan om werkwijze en cultuur, maar ook over te hanteren standaards en aansturing.

 

Een coach van NIMO draagt aan het project bij door mee te kijken vanuit de ‘best for project’ bril. Hierdoor creëren we bewustwording van hoe de samenwerking in het project optimaal kan worden vormgegeven. Zowel vanuit het perspectief van projectinrichting, als vanuit governance. De onafhankelijke positie en expertise van de coach zijn daarbij onze toegevoegde waarde.

 

We helpen je om voor jouw project een duidelijk doel op te stellen en deze concreet te maken. We houden alle belanghebbenden daarbij een spiegel voor en dagen iedereen uit om een stap te doen buiten de eigen comfortzone. Zo ervaart iedereen die een belang en invloed heeft op het project hoe mensen en middelen effectief in te zetten en binnen de scope van het project een succesvol resultaat te behalen.

 

De NIMO wijze van coachen

Wij hanteren ook in coaching een projectmatige aanpak:

  • We werken samen aan vooraf geformuleerde doelen en met het uitgangspunt: “afspraak is afspraak”. De coaching is een gestructureerd proces, we bespreken van tevoren wat we voor elkaar kunnen betekenen;
  • We werken samen met jou aan de competenties ‘zelfreflectie en zelfmanagement’, ‘resultaatoriëntatie’ en ‘belanghebbenden’ van IPMA: door het vergroten van zelfkennis en meer inzicht in efficiëntie en effectiviteit, ben je in staat jouw aandacht te richten op resultaten én je bewust te zijn van de belangen die in de projectomgeving spelen.

Een coach die jouw vak kent

Jouw veranderproces geef je vorm samen met een vakgenoot die jouw praktijk begrijpt en zelf heeft ervaren, voor elk punt in je carrière als projectmanager. Een coach bij NIMO is ook trainer op kennis, vaardigheden, houding en gedrag in projectmanagement.

 

Met onze aanpak kom je zelf tot inzicht en antwoorden. Hierdoor ben je in staat bent om jouw projectdoelen te behalen en te groeien als projectprofessional.

 

Wil je meer weten wat NIMO voor jou kan betekenen?

Jos-Peek-Profielfoto-V2-250-250

Jos Peek

Lead trainer en coach

Heb je vragen?