Team coaching

Wij bieden coaching aan op vier niveaus om impact te maken: op persoonlijk vlak, met het hele team, voor de organisatie breed of juist gericht op een project.

 

Op elk niveau met een ander doel; steeds gefocust op een specifieke ontwikkelbehoefte. Ons uitgangspunt hierbij is het aangaan en opbouwen van een vertrouwensband. Wij coachen met warme aandacht en passie voor projectmanagement.

Team coaching

Van jullie als projectteam wordt er veel gevraagd. Resultaten boeken met ambitieuze deadlines en krappe budgetten. Dit in een omgeving die niet altijd meewerkt en waar aan verschillende kanten getrokken en geduwd wordt. Geen wonder dat het teamgevoel niet altijd optimaal is. Waarbij mensen zich lijken terug te trekken op hun eigen eilandjes. Coaching met het hele team kan jullie helpen om de teamprestatie weer te verhogen of een plezierige werksfeer terug te krijgen. Door echt met elkaar het gesprek aan te gaan, te ontdekken wat ieders kwaliteiten zijn en deze te leren benutten. Goede voornemens en intenties omzetten in gezamenlijke doelen en daden.

 

Een coach van NIMO begeleidt jouw team door de Project Start Up te faciliteren, te fungeren als spiegel en door een waardevolle sparringpartner te zijn wanneer het spannend wordt in het project.

 

We helpen je om voor het projectteam een realistisch doel op te stellen en deze scherp te maken. We houden jullie daarbij een spiegel voor en dagen jullie uit om een stap te doen buiten je eigen comfortzone. Jullie ervaren hoe je binnen het team ieders persoonlijke kwaliteiten effectiever in kunt zetten en jullie zijn meer bewust van de mogelijke teamprestatie.

 

De NIMO wijze van coachen

Wij hanteren ook in coaching een projectmatige aanpak:

  • We werken samen aan vooraf geformuleerde doelen en met het uitgangspunt: “afspraak is afspraak”. De coaching is een gestructureerd proces, we bespreken van tevoren wat we voor elkaar kunnen betekenen;
  • We werken samen met jou en het team aan de competenties ‘zelfreflectie en zelfmanagement’ en ’teamwerk’ van IPMA: door het vergroten van zelfkennis en inzicht in teamontwikkeling, ontwikkel je ook vertrouwen in ieders eigen kwaliteiten.

Een coach die jouw vak kent

Jouw veranderproces geef je vorm samen met een vakgenoot die jouw praktijk begrijpt en zelf heeft ervaren, voor elk punt in je carrière als projectmanager. Een coach bij NIMO is ook trainer op kennis, vaardigheden, houding en gedrag in projectmanagement.

 

Met onze aanpak kom je zelf tot inzicht en antwoorden. Hierdoor ben je in staat bent om jouw teamdoelen te behalen en te groeien als projectteam.

 

Wil je meer weten wat NIMO voor jou kan betekenen?

Jos-Peek-Profielfoto-V2-250-250

Jos Peek

Lead trainer en coach

Heb je vragen?