Energie, duurzaamheid en klimaat

NIMO – voor energie, duurzaamheid en klimaat

 

Het belang van een gezonde balans tussen energie, duurzaamheid en klimaat is tot iedereen doorgedrongen. De energietransitie is in volle gang en innovaties volgen elkaar in rap tempo op. Klimaatdoelen vragen om drastische keuzes die vervolgens moeten worden doorgevoerd in de publieke en private sector. Langlopende programma’s en projecten met grote impact zijn dé manier om deze transitie voor elkaar te krijgen.

Dit vraagt om professioneel projectmanagement. Met mensen die een breed scala aan competenties beheersen om deze programma’s en projecten te realiseren. Die de belangen van de diverse partijen goed kunnen inschatten en daar op de juiste manier op in kunnen spelen. Van grote vraagstukken omtrent klimaatdoelen tot het individuele huishouden dat op een aansluiting wacht of wil verduurzamen met gebruik van subsidies. De projectmanager en zijn team zijn daarbij een belangrijke schakel in de keten van initiatief tot succesvolle overdracht naar beheer en onderhoud.

 

NIMO kent de uitdagingen van deze transities; we leren onze deelnemers het project regelmatig vanuit een helicopterview te benaderen, overzicht te creëren en grip te krijgen op de voortgang, zonder zich in de technische details te verliezen. Om zo tot duurzame resultaten te komen die bijdragen aan een gezonde toekomst.

Simon-LinkedIn-Profielfoto-V2-250x250

Simon Uithol

COO

Groei in projectmanagement?

Wij zijn trots op onze bijdrage voor o.a.: