Interview – met Bart Jan Sirre, manager programmabeheersing bij ProRail

Interview – met Bart Jan Sirre, manager programmabeheersing bij ProRail

Maak kennis met Bart Jan Sirre, manager programmabeheersing bij ProRail.
In 2022 is Bart Jan Sirre gecertificeerd als IPMA B projectmanager, met begeleiding vanuit NIMO. Dit was een bijzonder begeleidingstraject omdat Bart Jan werkzaam is als manager programmabeheersing bij ProRail en deze rol is ogenschijnlijk net iets anders dan de welbekende rol van projectmanager.

Even voorstellen…
Ik ben Bart Jan Sirre. Ik ben opgeleid in de civiele techniek en heb voor verschillende bedrijven aan grote infrastructurele projecten gewerkt, waaronder de Betuweroute. Eerst aan de kant van de partijen die deze projecten realiseren, zoals Arcadis, en later bij de opdrachtgevers van deze projecten, zoals Rijkswaterstaat. Op dit moment werk ik bij ProRail als manager programmabeheersing.

Wat was de aanleiding om met een IPMA certificering aan de slag te gaan?
Ik vroeg me al enige tijd af: wat is nu écht het vak van projectmanagement en hoe kan ik in mijn rol als manager projectbeheersing laten zien dat ik volgens de IPMA-standaarden werk?

Samen met mijn collega Ton Bruijnen ben ik gaan kijken naar opleidingen voor onze managers projectbeheersing. Zo ben ik in contact gekomen met NIMO.

“Wat is nu écht het vak van projectmanagement?”

Wat is het verschil tussen een manager projectbeheersing en een projectmanager?
De rol van manager projectbeheersing is een onafhankelijke rol in de financiële kolom. Een soort CFO in de projecten, met een eigen escalatielijn.

Een manager projectbeheersing is onder andere verantwoordelijk voor de aspecten scope, tijd, geld en risico’s van de projecten. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor kwaliteitsmanagement, informatiemanagement en rapportages en verantwoording. Een projectmanager is eindverantwoordelijk voor de totale realisatie van een project.

“Hoe kan ik in mijn rol als manager projectbeheersing laten zien dat ik volgens de IPMA-standaarden werk?”

Aan welke projecten en programma’s werk je op dit moment?
Ik ben momenteel werkzaam als manager programmabeheersing voor PHS, Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Dit programma wordt in opdracht van onder andere het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgevoerd, om het spoor geschikt te maken voor de huidige en toekomstige vraag van reizigers- en goederenvervoerders. Het gaat daarbij om meer personentreinen op drukke trajecten en voldoende ruimte voor het goederenvervoer.

Hoe is het certificeringtraject verlopen?
Mijn traject van de eerste kennismaking tot de daadwerkelijke certificering heeft best lang geduurd, van eind 2019 tot medio 2022. Het samenstellen van alle documenten voor het zelfassessment was behoorlijk veel werk. De goede samenwerking met mijn begeleider Jivan Schuurmans en in een latere fase met mijn begeleider Wil Hendrickx, beiden werkzaam bij NIMO, heeft daar enorm bij geholpen. Door met enige regelmaat afspraken te maken en het vele werk op te delen in hapklare brokken, van steeds 5 competenties, werkten we toe naar de oplevering van het complete zelfassessment document.

Toen we al bijna anderhalf jaar bezig waren, was er een grote tegenvaller. Met IPMA Certificering ontstond de discussie over de vraag of de rol van manager projectbeheersing in aanmerking kan komen voor certificering volgens de huidige richtlijnen, omdat je in de rol van manager projectbeheersing niet eindverantwoordelijkheid bent voor het gehele project. Er is toen veelvuldig overleg geweest tussen IPMA Certificering, NIMO en ProRail om aan te tonen dat de rol van manager projectbeheersing veel verantwoordelijkheid met zich meedraagt en niet alleen maar een adviserende rol kent. Het kostte mij veel werk om deze rol en de verantwoordelijkheden in deze rol zo duidelijk mogelijk te verwoorden.

Uiteindelijk heb ik dit traject toch goed kunnen doorlopen en ben ik gecertificeerd als IPMA niveau B projectmanager.

“Ik kijk terug op een leerzaam, op momenten lastig en toch een mooi traject.”

Wat heeft de certificering je gebracht?
In eerste instantie hikte ik nogal aan tegen het eigen maken van de theorie. Hierop terugkijkend zie ik het als een verrijking: ik ken nu niet alleen de modellen en kan indien nodig deze toepassen, maar ik weet nu ook waar ze vandaan komen en herken de achtergrond van de modellen die we zelf gebruiken. Ik snap nu bijvoorbeeld veel beter waarom we bepaalde planningsmethodieken toepassen, dit helpt mij ook weer beter bij het uitoefenen van mijn werk.

“Voor mij leverde het traject zelfinzicht en extra bagage om complexe projecten succesvol uit te kunnen voeren.”

Welke tips heb je voor anderen die overwegen om een certificering op IPMA niveau B te gaan doen?
Ik heb nooit een IPMA opleiding gevolgd voordat ik aan het begeleidingstraject bij NIMO begon. Dit betekende dat ik zelfstandig veel theorie moest eigen maken om voor het mondelinge examendeel van IPMA niveau B te slagen. Misschien had ik beter eerst een IPMA niveau C opleiding met een schriftelijk theorie-examen kunnen volgen.

Mijn tip: Doe eerst een theorie-examen op IPMA niveau C. Dit geeft je bovendien een basis voor het beschrijven van de 28 competenties als onderdeel van het IPMA niveau B certificeringstraject.

Verder vond ik het fijn om samen met mijn begeleider een proefassessment te doen, dat gaf voor mij een goed beeld van wat mij te wachten stond bij het echte praktijkassessment.

NIMO begeleiders:

Jivan Schuurmans, associate trainer en begeleiderWil Hendrickx, lead trainer en begeleider

Jivan Schuurmans, NIMO associate trainer         Wil Hendrickx, NIMO lead trainer

IPMA certificering: van niveau D tot A, binnen de domeinen project, programma, portfolio of agile.
IPMA is het enige projectmanagement certificaat dat volop aandacht heeft voor de competentieontwikkeling van jouw persoonlijk leiderschap en bedrijfskundig inzicht. IPMA omvat alle vaardigheden die je als projectprofessional nodig hebt om te excelleren in jouw vak.

Neem contact op met ons op voor advies bij het maken van jouw keuze.

Kijk voor meer informatie op:

Heb je vragen?