Interview – met Jos Peek, lead trainer en coach NIMO trainingen

Interview – met Jos Peek, lead trainer en coach NIMO trainingen

Maak kennis met de trainer Jos Peek. Hij is een ervaren projectleider, coach en als trainer actief vanuit zijn passie om mensen in projecten te helpen om hun werk nog beter te kunnen doen.

“Eerst goed leren fietsen, daarna met de juiste techniek leren sprongen te maken om écht een betere fietser te worden. Zo is het ook in projecten; leiders leren met vallen en opstaan.”

Even voorstellen…
Ik ben Jos Peek. Ik werk sinds 2003 bij NIMO. Ik ben opgeleid als socioloog en na mijn studie ben ik begonnen in de financiële dienstverlening. Ik heb ruim 10 jaar ervaring in het werken aan projecten en het mijzelf ontwikkelen in projectmanagement. Ik heb als projectleider meerdere projectbureaus opgezet. In de tijd dat automatisering een steeds grotere rol kreeg, kwamen er meer reorganisaties. Hierdoor ontstonden er nieuwe functies in de organisatie. Vergelijkbaar met de huidige ontwikkeling waarbij Agile ook zorgt voor nieuwe rollen. Ik heb mij toen gespecialiseerd in projectmanagement en projectleiderschap. Ik ben in alle functies in projecten actief geweest: projectmedewerker, projectleider en projectcoördinator. Op een gegeven moment ervaarde ik dat ik het vooral leuk vond om de mensen in projecten te helpen om hun werk beter te doen. Toen heb ik de stap gemaakt naar de rol van trainer. Als trainer kan ik hier namelijk nog meer tijd en energie aan besteden.

“Het leukste vind ik om de mensen in projecten te helpen hun werk nog beter te doen. In de rol van trainer kan ik hier met meer plezier een bijdrage aan leveren dan als projectleider.”

Toepassen in je eigen praktijk
In de NIMO trainingen maak ik met elk onderwerp de vertaalslag naar hoe je dit kunt toepassen op je project. Door te doen, een korte uitleg en dit met elkaar te bespreken. Projectmanagement is zo ontzettend breed en gevarieerd vak. Ik vind het daarom belangrijk dat wat besproken wordt herkenbaar is voor iedereen en vooral over eigen werksituaties gaat. Dat je als deelnemer er wat aan hebt en er mee aan de slag kan in je praktijk. Doordat ik zelf als projectleider heb gewerkt, kan ik praktische handvatten bieden en voorbeelden uit de praktijk delen.

“Ik ben het meest trots wanneer ik een deelnemer na een tijd tegenkom en hoor dat de training nog steeds impact heeft, doordat er echt is geleerd en dit is toegepast in de praktijk.”

Jezelf goed leren kennen
Bij projectmanagement gaat het niet alleen om het goed kunnen opzetten en beheersen van een project, het gaat ook om het effectief kunnen communiceren. Met collega’s, de opdrachtgever en andere belanghebbenden. Om uiteindelijk ervoor te zorgen dat je het afgesproken project zo goed mogelijk voor elkaar krijgt. Dit is al een vak op zich en vraagt om de juiste kennis, vaardigheden en zelfinzicht. Ook zie ik dat van een projectleider steeds meer wordt verwacht en gevraagd. Ik vind het belangrijk dat je als deelnemer doorkrijgt waar je goed in bent en waar je beter in kunt worden. Dat je tijdens de training hier mee kunt oefenen en tussen de trainingsbijeenkomsten dit kunt oppakken in je werk.

“Ik ben enthousiast over het vak van projectmanagement en daag mensen graag uit om zelf te reflecteren op het werk waar zij mee bezig zijn en waarom zij dit zo doen.”

Lead trainer en coach bij NIMO
Zelf heb ik bij NIMO een keer een training gevolgd. De wijze waarop NIMO de training heeft vormgegeven, de fijne manier van werken tijdens de training en hoe ik de impact van deze training heb ervaren, maakte mij enthousiast om zelf de stap te maken naar trainer. Bij NIMO heb ik de mogelijkheid om als lead trainer te bewaken dat onze trainingen voldoen aan de wensen van de deelnemers en de ontwikkelingen in de markt. Zowel voor de aankomend projectmedewerker als de ervaren projectmanager. Zo is bijvoorbeeld ook de training ‘Praktisch projectleiderschap’ ontstaan, vanuit de behoefte van deelnemers om meer sturing en richting te geven aan zichzelf als persoon en leider van een projectteam. We blijven onze trainingen continu verbeteren. Dat is wat mij vooraf het beste beviel aan NIMO. En dat vind ik nog steeds.

“Projectleiderschap gaat uit van een project goed kunnen opzetten en beheersen, grip houden op risico’s, oog hebben voor stakeholders in je projectomgeving en nóg belangrijker jezelf beter leren kennen en de mensen in jouw team met je mee weten te krijgen.”

Gewoon ‘doen’
Een belangrijke invulling die ik geef aan een training is het onderling laten uitwisselen van ervaringen van deelnemers. We zijn actief bezig met verschillende werkvormen. Het gaat mij ook om de manier waarop ik de inhoud van de training aanbied. Ik werk vaak in subgroepen, zodat we ook echt interactief met elkaar bezig zijn. Samen oefeningen doen, bespreken van casuïstiek en het uitvoeren van mini-projecten. Met behulp van kaders en handvatten die ik aanreik en handige ezelsbruggetjes. Hier vandaan helpen we elkaar om de vertaalslag naar de eigen praktijk te maken en bijvoorbeeld te leren hoe je een project goed opzet en hoe je de mensen in je omgeving met je meekrijgt.

“Ik beleef het meeste plezier in mijn werk wanneer ik zie dat kwartjes vallen; dat deelnemers het echt leren te begrijpen, inzien hoe iets werkt en zich hierdoor ontwikkelen.”

Professionalisering van jouw organisatie
Vanuit de ervaring die ik zelf als projectleider heb opgedaan kan ik goed aansluiten en meepraten met de uitdagende situaties van de deelnemers. Samen met mijn collega’s en onze ervaring in alle sectoren (ook internationaal) zijn we als NIMO in staat om de juiste begeleiding te bieden naar een volgende professionalseringsstap van jouw organisatie.

NIMO trainingsmogelijkheden: van beginnend projectmedewerker tot ervaren projectmanager
Om een training te volgen kun je kiezen uit een training gericht op het planmatig of projectmatig leren werken, bedoeld voor mensen die meewerken aan of ondersteuning bieden in projecten. Ben je een (beginnend) projectleider of ervaren projectmanagers? Kies dan voor een training gericht op het praktisch managen van projecten of het ontwikkelen van jouw projectleiderschap.

Neem contact op met ons op voor advies bij het maken van jouw keuze.

Kijk voor meer informatie op:

Jos Peek

Lead trainer en coach
NIMO trainingen

Heb je vragen?