Interview – met Gerben Woelders, lead trainer en adviseur IPMA opleidingen

Interview – met Gerben Woelders, lead trainer en adviseur IPMA opleidingen

Maak kennis met de trainer Gerben Woelders. Hij is een ervaren organisatieadviseur en projectmanager. Als trainer neemt hij je met veel enthousiasme mee in het projectmanagement vak.

“In mijn trainingen staan humor en plezier centraal. Samen met elkaar leren en elke dag een beetje meer groeien gaat het beste met een lach op het gezicht.”

Even voorstellen…
Ik ben Gerben Woelders. Ik woon in Amersfoort en heb een bedrijfskundige achtergrond. Na mijn studie ben ik begonnen in het vakgebied van organisatieadvies. Mijn eerste advies- en projectmanagement opdrachten waren gericht op het inrichten en verbeteren van ICT-processen en bedrijfsvoering. Tijdens mijn werk als adviseur heb ik aan verschillende organisaties een bijdrage kunnen leveren, zowel (semi-) overheidsorganisaties als commerciële organisaties. Ik ben sinds 2018 trainer bij NIMO. De trainingen die ik verzorg hebben altijd aansluiting bij projecten en projectmanagement. De ene keer is de training gericht op het beter leren planmatig of projectmatig werken, de andere keer gaat de training in op het ontwikkelen van projectmanagementvaardigheden.

Ook ben ik de lead trainer voor de IPMA opleidingen. IPMA is een certificeringsopleiding voor projectmanagers. IPMA gaat in op de competenties die je als projectmanager moet kunnen beheersen; 28 competenties in totaal. Afhankelijk van je ervaring in projecten kun je als projectmanager je op een bepaald niveau certificeren.

“Met groepen mensen aan de slag, interactief met elkaar leren door kennis en ervaringen te delen. In het vak waar ik met trots aan bijdraag: projectmanagement!”

Mijn ontwikkeling in het vakgebied
De ervaringen die ik heb opgedaan in het organisatieadvies en het leiden van projecten kan ik goed inzetten bij de trainingen. Van mijn eerste stappen in projectmanagement als projectcoördinator voor de vervanging van een gemeentelijke ICT-applicatie tot het leiden van projecten in de functie van ICT projectmanager binnen een grote commerciële retailorganisatie. Projecten met altijd met een ICT-component, voornamelijk implementaties van ERP-applicaties en digitaliseringsprojecten. Parallel heb ik veel gedaan rond kennisborging en een bijdrage geleverd aan de professionalisering van projectmanagement voor verschillende organisaties. Zo heb ik mij ontwikkeld in het vakgebied en ben ik gegroeid als projectmanager. Ik ben gecertificeerd in PRINCE2 Foundation en Practitioner. Ook heb ik het IPMA C Theorie deelcertificaat behaald. Dit is waardevol in mijn rol als lead trainer IPMA, om goed te snappen wat er bij de voorbereiding op een IPMA certificering komt kijken en dit te kunnen delen.

“Ik ben trots op de feedback die ik van deelnemers krijg op de manier waarop ik de trainingen verzorg en de positieve sfeer die ik daarmee in een groep creëer.”

IPMA en de connectie met jouw project
De projectmanagementcompetenties zoals deze in de IPMA Individual Competence Baseline (ICBv4) staan beschreven zijn veelomvattend. Grofweg zijn de competenties verdeeld in vaktechnische, gedragsmatige en contextuele competenties. Op ieder certificeringsniveau moet je als projectmanager de best practices bij deze competenties kennen en waar gevraagd kunnen toepassen.
Ik wil graag het geheel in onze IPMA opleidingen begrijpelijk overbrengen en de toegevoegde waarde voor je eigen werk zichtbaar maken. Dit doe ik door met een duidelijke rode draad in mijn verhaal de vertaalslag van theorie naar praktijk te maken. Ik maak hiervoor ruimte door veel met elkaar de interactie op te zoeken. Samen over onderwerpen discussiëren en hoe je deze goed terug kunt zien in je project. Met de nodige dosis humor erbij bespreken we wat je in een project de volgende keer beter kunt doen en wat je vooral moet blijven doen.

“Ik krijg energie van een groep waar mensen met veel plezier nieuwe inzichten opdoen, grappen kunnen maken en elkaar willen helpen. Dan denk ik ‘Yes!’ hier doe ik het voor.”

Persoonlijke ontwikkeling en erkenning
Projectmanagement is een heel mooi vak. Het zit versleuteld in IPMA en gaat niet alleen over methoden en technieken, maar ook over jou als persoon. Interpersoonlijk de juiste vaardigheden en kwaliteiten ontwikkelen om een project op een goede manier te laten slagen. Dat is wat ik als trainer ook probeer over te brengen. De energie die je geeft aan de mensen om je heen krijg je ook terug. Veel mensen hebben dit inzicht wel, maar tijdens de trainingen sta ik hier bewust bij stil. Door het volgen van een IPMA opleiding doe je nieuwe inzichten op en krijg je bevestiging op wat je al kunt. Met een IPMA certificaat toon je aan dat je op jouw niveau de projectmanagementcompetenties beheerst.

Je kiest voor een IPMA opleiding wanneer je de ambitie hebt om projectmanager te worden of om als projectmanager een stap verder te komen. IPMA is een kwaliteitskeurmerk en met een (internationaal) erkend certificaat ben je voor opdrachtgevers meer interessant. Je bent als gecertificeerd project professional in staat om complexere projecten te leiden en je vergroot je kansen op de arbeidsmarkt.

“Ik vind het mooi om te zien wanneer mensen bevestiging krijgen voor wat ze kunnen en dit versterken met een theoretische onderbouwing en IPMA certificering.”

Wil je juist verschillende vaardigheden eigen maken en deze effectief leren inzetten in je eigen praktijk? Wil je vooral praktische handvatten aangereikt krijgen en uitdagende situaties vanuit je eigen werk inbrengen? Kies er dan voor om je te professionaliseren en neem deel aan een training bij NIMO waar je direct de volgende dag in je werk profijt van hebt.

Lees hier meer over onze NIMO trainingen

Lead trainer en adviseur bij NIMO
Als leadtrainer ben ik binnen NIMO onder meer bepalend welke activiteiten en acties we doen om onze IPMA opleidingen onder de aandacht te brengen en op topniveau te houden. NIMO is voor IPMA Nederland keurmerkopleider. We zijn marktleider en willen als team deze voorkeurspositie graag vasthouden. In mijn rol als lead trainer kan dan ook altijd een beroep doen op mijn collega’s. Doordat ik zelf veel IPMA opleidingen verzorg, kan ik ook bij deelnemers feedback ophalen om onszelf en ook de aansluiting van IPMA Certificering op de praktijk te blijven ontwikkelen.

“Ik zie dat projecten groter en complexer worden en meer kwaliteiten van een projectmanager vereisen. Een IPMA certificering kan je de juiste handvatten bieden.”

Agile projectleiderschap
Passend bij de groei in projectmanagement heeft IPMA certificering het IPMA Agile certificaat ontwikkeld. De vraag naar een erkenning van agile competenties neemt zichtbaar toe, juist ook buiten ICT-sector. NIMO beweegt mee met deze ontwikkeling en biedt de opleiding aan voor IPMA Agile niveau D, C en B. Om wat wij doen op het gebied van agile verder onder de aandacht te brengen werk ik samen met Tanja Haringa. Zij heeft de IPMA Agile certificering mede ontwikkeld en heeft in de praktijk de transitie naar agile doorleefd. Samen ontwikkelen wij de IPMA Agile opleiding en workshops om organisaties te adviseren en te trainen in agile projectleiderschap.

Professionalisering van jouw organisatie
De kennis die ik als organisatieadviseur en projectmanager heb opgedaan neem ik mee om bij te dragen aan de professionalisering van projectmanagement in jouw organisatie. Ik zorg met mijn persoonlijkheid voor een zekere energie en humor en kan makkelijk met verschillende typen mensen omgaan. Ik kan goed schakelen tussen omgevingen en samen met de andere trainers hebben we heel veel kennis in huis om mensen een stap verder te brengen in het doen van projecten.

“Projectmanagement is een heel mooi vak. Dat zit versleuteld in IPMA.”

IPMA certificeringsmogelijkheden: van niveau D tot niveau A, binnen de domeinen project, programma, portfolio of agile.
IPMA is het enige projectmanagement certificaat dat volop aandacht heeft voor de competentieontwikkeling van jouw persoonlijk leiderschap en bedrijfskundig inzicht. IPMA omvat alle vaardigheden die je als projectprofessional nodig hebt om te excelleren in jouw vak.

Neem contact op met ons op voor advies bij het maken van jouw keuze.

Kijk voor meer informatie op:

Gerben-Woelders-V3-250x250

Gerben Woelders

Lead trainer en adviseur
IPMA opleidingen

Heb je vragen?