In 10 stappen naar succes met de Project Management Development Learning Journey

In 10 stappen naar succes met de Project Management Development Learning Journey

Als projectmanager volg je bij ons niet zomaar een training, je neemt deel aan een Project Management Development Learning Journey. Een reis waarin je voortdurend leert en jouw projectmanagement en -leiderschapskwaliteiten op een eigentijdse manier ontwikkelt.

Dit is de eerste blog in een serie blogs waarin we je meenemen in de stappen van deze PMD Learning Journey.

 

#cartoon door Bianca Berndsen @ www.studioleff.com

 

Project Management Development Learning Journey

In deze eerste blog nemen wij (NIMO en Oppidum) je mee in hoe deze inspirerende leerreis uiteindelijk tot stand is gekomen. In de komende weken volgen er meer blogs die gaan over de stappen die je in onze Project Management Development Learning Journey doorloopt.

 

Vooraf | Het is onze overtuiging dat de projectmanager als persoon het verschil maakt. Daarvoor beschik je over de juiste kennis en vaardigheden en over het vermogen om deze op het juiste moment in de praktijk in te zetten. Hier werken we aan in jouw PMD Learning Journey waarbij je als eerste bepaalt waarin je jezelf wilt ontwikkelen.

 

Wat is je persoonlijke leerdoel? We helpen je bij het helder krijgen van jouw doel, bij het uitstippelen van je reis en bij het matchen van je reisgenoten. Zodat je in staat bent om je project beter te managen en een beter resultaat op je project te behalen.

Dit draagt ook bij aan het resultaat en het doel van de organisatie waarvoor je het project doet. We noemen dit het ‘leerrendement’ of de ‘Return On Investment’ van de leerreis.

 

 

Start | Wanneer je doel van de learning journey helder is, start je met de voorbereidingen. Welke kennis en ervaring zitten er al je rugzak? Je maakt nader kennis met je reisgenoten en samen neem je kennis van de stappen die jullie gaan doorlopen. Je zoekt een buddy uit om nog meer samen te leren, mogelijk doordat je allebei hetzelfde leerdoel hebt of doordat je elkaar juist kunt helpen bij het bereiken van elkaars doel.

 

We zetten dus aan het begin al een proces in gang dat bijdraagt aan het ontwikkelen van jouw persoonlijke kwaliteiten. Leren met en van elkaar. Onze ervaring is dat dit proces niet stopt aan het einde van de reis. We zien dat buddy’s met elkaar in contact blijven en zelfs nieuwe gezamenlijke reisplannen maken.

 

Bij de voorbereiding maak je ook kennis met de trainer. Onze trainers komen uit de praktijk, zij hebben zelf als projectmanager gewerkt en kunnen zich daardoor goed verplaatsen in de uitdagingen waar jij voor staat.

 

We besteden vooraf veel aandacht aan de opbouw en inhoud van de PMD Learning Journey door goed te kijken naar persoonlijke leerdoelen en de samenstelling van het reisgezelschap.

 

Uiteindelijk gaat het erom dat iedereen de eerste stappen zet die actief bijdragen aan het eigen ontwikkelproces. We nodigen je ook uit om je leidinggevende te betrekken. Onze ervaring is dat het leren hierdoor beter in de organisatie wordt geborgd.

 

In de training zetten we werkvormen in die bij jou passen, jou uitdagen en je verder helpen in het beantwoorden van jouw ontwikkelvraag. Je kunt hierbij denken aan het werken aan opdrachten in subgroepen, het voeren van groepsdiscussies of het maken van een analyse op een onderdeel van je eigen project. Na het oefenen met een werkvorm toets je voor jezelf in hoeverre deze heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van je persoonlijke leerdoel zodat je steeds zicht houdt op je eigen ontwikkeling.

 

 

Tijdens | De werkvormen die we tijdens de training inzetten, sluiten aan op jouw eigen praktijk. Dit doen we door bij de oefeningen uit te gaan van uitdagende praktijksituaties die je zelf op je werkplek tegenkomt. Hiermee leggen we de verbinding tussen de theorie en de praktijk, de ‘transfer’ van de leerreis. Het is ons streven om dat wat je leert direct de volgende dag toe te kunnen passen in je werk.

 

De reis die je maakt ondersteunen we met een online leeromgeving. Deze omgeving volgt de rode draad van de training en helpt je bij het plannen, voorbereiden en uitvoeren van praktijkopdrachten.

 

We dagen je uit om in deze online leeromgeving met je reisgenoten van gedachten te wisselen, elkaar feedback te geven en vragen te stellen aan de trainer. Hierdoor ontstaat er meer interactie dan alleen tijdens de geplande contactmomenten.

 

Tot slot reflecteer je aan het einde van de leerreis op jouw persoonlijke leerdoelen. In hoeverre heb je deze bereikt? Wat heb je nog meer (onverwacht) bereikt? We zijn benieuwd hoe je de reis hebt ervaren en welke ervaringen hebben bijgedragen aan het halen van je doel. Eigenlijk is het net zoals bij een echte reis die je maakt; goede reviews zorgen bij anderen voor een positieve indruk en vertrouwen om ook deze reis te gaan maken.

 

 

Eindsprint | Wanneer het doel van de training het halen van een certificaat is, dan begeleiden we je ook bij de voorbereiding op het examen. Vooraf informeren wij je over de eisen en richtlijnen. Bij de start maak je een keuze voor een datum.

 

Tijdens de training neemt de trainer je mee in de belangrijkste examenonderdelen. Door zelfstudie, het oefenen met examenvragen in de online leeromgeving, het stellen van vragen aan de trainer en het maken van een oefenexamen bereid je jezelf goed voor op het succesvol afleggen van het examen.

 

Heb je het examen met goed gevolg afgerond? Dan ontvang je een erkend certificaat waarmee je officieel aantoont jezelf te hebben ontwikkeld en over de benodigde kwaliteiten beschikt.

 

 

Na | Het leren stopt natuurlijk niet na het halen van je doel. Juist daarna volgt het spannendste moment. Want hoe ga je er blijvend voor zorgen dat je jouw kwaliteiten inzet in je project en voor de organisatie. Wat merkt de organisatie van jouw ontwikkelproces? Hoe kun je ervoor zorgen dat ook collega’s hiervan kunnen profiteren?

 

Na afloop van de PMD Learning Journey kun je met je reisgenoten en de trainer via de online leeromgeving in contact blijven. We bieden je ook een uitgebreid netwerk van professionals aan waarbij het delen van kennis en het op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen binnen het vakgebied project-, programma-, en portfolio-management onlosmakelijk verbonden zijn met jouw ontwikkeling.

 

Ben je geïnteresseerd in hoe onze PMD Learning Journey verdergaat en wat we nog meer beleven tijdens onze reis? Volg ons op LinkedIn @NIMO en @Oppidum, binnenkort verschijnt onze volgende blog gericht op de voorbereidingen die je treft voordat je met ons je leerreis start. Hopelijk tot snel!

 

Geschreven door: Simon Uithol, Bianca van Sommeren, Rinse van der Schoot en Franco Achtien.

 

Wie zijn wij?

NIMO en Oppidum zijn gespecialiseerd in het verzorgen van trainingen op het vakgebied project-, programma-, en portfoliomanagement. We trekken samen op in de veranderende wereld van Projectmanagement. Onze PMD Learning Journey is ontstaan vanuit de gedeelde behoefte om samen meer waarde te creëren en bij te dragen aan het vak projectmanagement.

 

Een leven lang leren en ontwikkelen, met NIMO en Oppidum. ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder!’

Heb je vragen?