Interview – met Wil Hendrickx, lead trainer en begeleider PRINCE2 en MSP opleidingen

Interview – met Wil Hendrickx, lead trainer en begeleider PRINCE2 en MSP opleidingen

Maak kennis met de lead trainer en begeleider Wil Hendrickx. Hij is een enthousiaste trainer, ervaren adviseur en deskundige in het leren toepassen van projectmanagement-methodieken en -technieken, voor een breed spectrum van organisaties en sectoren.

“Mijn drijfveer is om portfoliomanagers, programmamanagers en projectmanagers te begeleiden waardoor zij meer waarde voor onze opdrachtgevers kunnen realiseren.”

Even voorstellen…
Ik ben Wil Hendrikx. Mijn achternaam heb ik te danken aan mijn Belgische roots. Mijn vader was van Belgische afkomst. Ik woon in Brabant. Ik ben afgestudeerd in bestuurlijke informatiekunde en bedrijfseconomie. In feite is toen ook mijn interesse en passie voor projectmanagement ontstaan. Alle informatie die nodig is om als projectmanager of als opdrachtgever een project te managen of aan te sturen kan ik herleiden naar mijn studie. Na mijn studie ben ik bij toeval in de projectmanagersrol terecht gekomen. Ik maakte als analist deel uit van een klein team dat een financieel informatiesysteem moest ontwerpen. Toen de projectleider uitviel, is mij gevraagd of ik tijdelijk de rol wilde waarnemen. Dat heeft uiteindelijk zo’n 4,5 jaar geduurd. Toen ik besloot om iets anders te gaan doen was het team inmiddels behoorlijk gegroeid. Deze groei heb ik mooi mee kunnen maken en ook ikzelf ben in de rol van projectleider meegegroeid met de omvang van het project.

Daarna ben ik steeds meer projecten gaan doen en werd daarvoor ook ingehuurd door andere organisaties. Onderhand had ik zo veel projecten gedaan dat ik mijn kennis en ervaringen op andere manieren wilde delen met mensen en niet meer zelf projecten hoefde te doen. Toen ben ik bij NIMO terecht gekomen in een consultantsrol die later werd gecombineerd- met een trainersrol. Tussendoor heb ik even voor een andere organisatie gewerkt, maar uiteindelijk heb ik mijn weg naar NIMO terug gevonden. Waar ik nu helemaal op mijn plek ben.

“Ik beleef het meeste plezier aan mijn werk wanneer ik zie dat een deelnemer echt het verschil maakt in de organisatie én dat de organisatie er beter van wordt.”

Mijn ontwikkeling in het vakgebied
In alles wat ik doe wil ik meerwaarde creëren. Return on investment (ROI) vind ik heel belangrijk. Zo heb ik als adviseur en verantwoordelijke voor de implementatie van programmamanagement ervoor gezorgd dat er per jaar enorm veel geld in een organisatie bespaard kon worden. Op deze praktijkervaring ben ik het meest trots. Door mijn brede interesse en ervaring kan ik goed vergelijken, keuzes maken en alternatieven voorstellen om een bepaalde projectmanagementmethodiek of -techniek in te gaan zetten. Ik kan mij makkelijk inleven en situaties duiden waar je als project-, programma- of portfoliomanager in wordt uitgedaagd. Voor mij staat in de PRINCE2 en MSP opleidingen dan ook de kunst van het toepassen centraal. Ik plaats graag een kritische noot, ik ben creatief, heb oog voor detail, uit altijd mijn mening en kijk op de zaak om vooral in positieve zin je eigen blik te verbreden.

“Ik ben trots op de programma’s (gericht op verandering en ontwikkeling door opleiding en training) waarin onze opdrachtgever aantoonbaar een hoge return on investment behaald.”

Van methodiek naar praktijk
PRINCE2® (6th edition) staat voor Projects IN a Controlled Environment. De methode kan bij ieder project of samenhangende projecten worden toegepast, ongeacht de schaal, het soort, de organisatie, het land of de cultuur van het project. Dit is mogelijk door de managementaspecten van het projectwerk te scheiden van de bijdragen van specialisten, zoals ontwerp, bouw, etc. Oftewel door te focussen op het beschrijven van ‘wat’ er gedaan moet worden in het project in plaats van voor te schrijven ‘hoe’ het gedaan moet worden. PRINCE2® reikt je in principe de technieken aan om dit op een beheersbare wijze in de praktijk te brengen, op je project of programma. De methodiek is bedoeld voor organisaties die een standaard willen invoeren. De kracht van PRINCE2® zit dan ook in het uniformeren van de processen en het bieden van een standaard voor projecten en programma’s.

In onze PRINCE2® en MSP® opleiding maak je kennis met de methodiek zodat je je goed kan voorbereiden op het examen en je bewust een keuze kunt maken voor de methode en deze leert toe te passen in je werk.

“Ik ga met een groep vooral interactief aan de slag. We delen met elkaar veel kennis en ervaringen en oefenen met verschillende situaties, het liefst op basis van real-life cases.”

Van examen naar certificering
De examenvoorbereiding doen we vooral aan de hand van examenoefenvragen waar je via onze online leeromgeving ANIMO toegang tot hebt. Door zelfstandig online te oefenen, kunnen we tijdens de opleiding de focus leggen op het samen bespreken hoe je elementen van de methode kunt toepassen in je eigen omgeving en op met elkaar het delen van ervaringen. De opleiding sluit je af met een examen. Wanneer je het examen met succes doorloopt, ontvang je een door AXELOS Limited erkend certificaat. De uitgave van dit certificaat en de afname van het examen is internationaal georganiseerd door PeopleCert.

“De PRINCE2® methodiek is heel flexibel in de toepassing ervan in de omgeving, ook al geven de examens die meer op kennis georiënteerd zijn wel eens een andere indruk.”

Lead trainer bij NIMO
Als leadtrainer geef ik invulling aan mijn rol door de certificeringsmogelijkheden en de waarde hiervan beter op de kaart te zetten en voor meer organisaties interessant te maken. Ik zorg ervoor dat de opleidingsmaterialen en examenvoorbereiding actueel zijn en dat we optimaal aansluiten bij de nieuwste ontwikkelingen die de certificeringsinstantie Axelos en de examenprovider PeopleCert kenbaar maken. Als ervaringsdeskundige kan ik in onze opleidingen de juiste nadruk leggen en daarbij herkenbare voorbeelden en praktische oefeningen opnemen. Onze PRINCE2 en MSP opleidingen bieden dan ook meer waarde dan alleen het kunnen behalen van het certificaat.

“De meerwaarde van onze opleidingen zit in de kunst van het leren toepassen in je werk. Het certificaat bewijst het bezit van de juiste kennis om dit te kunnen doen.”

Van waterval, via agile, naar hybride
NIMO beweegt waar nodig mee met de ontwikkelingen in projectmanagement. Ik zie dat in de ICT en de financiële -en zakelijke dienstverlening, het toepassen van de PRINCE2® methodiek is afgebouwd. Dit komt door de snelle opkomst van agile werken en het enthousiasme hiervoor vanuit de medewerkers.

We spelen in op deze ontwikkeling door meer aandacht te geven aan een mengvorm van agile en projectmatig werken. Want waarbij agile juist meerwaarde biedt voor flexibiliteit, snel starten en korte termijn planning, biedt projectmatig werken stabiliteit, oog voor het eindresultaat en langere termijn visie. Een hybride vorm van projectmanagement brengt beide werkwijzen samen en zorgt ervoor dat organisaties wendbaar blijven én steeds grotere en complexere projecten kunnen blijven managen. Een hybride werkwijze sluit vaak ook beter aan bij bestaande governance structuren dan het zuivere Agile werken.

Professionalisering van jouw organisatie

Met een certificering leg je de lat hoger. Ik geef onze opdrachtgevers hierover graag advies en licht de verschillende toepassings- en maatwerkmogelijkheden toe. Ik heb ervaren dat het voordeel van certificering is dat zowel de organisatie als de medewerkers beter gecommitteerd zijn aan het behalen van een goed resultaat. Hierdoor is er meer bereidheid om de nodige investering in geld en eigen tijd te doen. Vanuit het geloof in de PRINCE2® methodiek is een organisatie in staat om een standaard neer te zetten, een uniforme werkwijze en gemeenschappelijke taal te hanteren, projecten en programma’s onderling te vergelijken, performance management toe te passen en te kunnen benchmarken. Ieder project is uniek en meer succesvol met een passende onderliggende standaard en toepasbare methodiek.

“Het gaat mij in essentie om het geloven in een methode waarmee je voor de organisatie en voor de mensen de meeste toegevoegde waarde creëert.”

PRINCE2® en MSP® certificeringsmogelijkheden: op Foundation en Practitioner niveau.
Om een PRINCE2® of MSP® certificaat te behalen volg je eerst de opleiding op foundation niveau om de kennis van de methode op te doen. Daarna kun je de opleiding op practitioner niveau volgen om de methode te leren toepassen in je praktijk.

“PRINCE2® and MSP®  are registered trade marks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.”
NIMO is een ATO voor PRINCE2. Voor MSP 4.0 en MSP 5.0 zijn wij reseller van Lagant.

Neem contact op met ons op voor advies bij het maken van jouw keuze.

Kijk voor meer informatie op:

Wil Hendrickx, lead trainer en begeleider

Wil Hendrickx

Lead trainer en begeleider
PRINCE2 en MSP opleidingen

Heb je vragen?