IPMA

Een IPMA certificering behalen bij NIMO?

“In mijn trainingen staan humor en plezier centraal. Samen met elkaar leren en elke dag een beetje meer groeien gaat het beste met een lach op het gezicht.”

IPMA en de connectie met jouw project

IPMA staat voor International Project Management Association: een wereldwijde organisatie met nationale verenigingen, voor en door projectmanagers, gericht op verdere professionalisering van het vak in alle sectoren. NIMO is voor IPMA Nederland keurmerkopleider.

 

IPMA gaat in op de competenties die je als projectmanager moet kunnen beheersen; 28 competenties in totaal. Afhankelijk van je ervaring in projecten, programma’s, portfolio’s en agile werken kun je als projectmanager je op niveau D, C en B of zelfs op niveau A certificeren. De projectmanagementcompetenties zoals deze in de IPMA Individual Competence Baseline (ICBv4) staan beschreven zijn veelomvattend. Grofweg zijn de competenties verdeeld in vaktechnische, gedragsmatige en contextuele competenties. Op ieder certificeringsniveau moet je als projectmanager de best practices bij deze competenties kennen en waar gevraagd kunnen toepassen.

 

Door het volgen van een IPMA opleiding bij NIMO besteed je aandacht aan alle competenties die je nodig hebt. Onze trainers bereiden je tijdens de opleiding of begeleiding goed voor op het examen of assessment. In onze IPMA opleidingen brengen we de projectmanagementcompetenties begrijpelijk over en maken we de toegevoegde waarde voor je eigen werk zichtbaar. Dit doen we aan de hand van een duidelijke rode draad en door interactie met elkaar vertalen we de theorie naar jouw eigen praktijk.

De leadtrainer van de IPMA opleidingen is Gerben Woelders. Hij is een ervaren organisatieadviseur en projectmanager. Als trainer neemt hij je met veel enthousiasme mee in het vak van projectmanagement.

 

“Met groepen mensen aan de slag, interactief met elkaar leren door kennis en ervaringen te delen. In het vak waar ik met trots aan bijdraag: projectmanagement!”

 

De waarde en waardering van certificering

Met een IPMA certificaat toon je aan dat je op jouw niveau de projectmanagement-competenties beheerst. Je krijgt als projectprofessional inzicht in jouw competenties en je weet waar je goed in bent en waar je nog kunt groeien. Door het volgen van een IPMA opleiding doe je ook nieuwe inzichten op en ontvang je bevestiging op wat je al kunt. Je krijgt een beeld van welke projecten bij je passen en je kunt met een IPMA certificaat bewijzen dat je voor een bepaald project geschikt bent.

 

“Ik zie dat projecten groter en complexer worden en meer kwaliteiten van een projectmanager vereisen. Een IPMA certificering kan je de juiste handvatten bieden.”

 

Je kiest voor een IPMA opleiding wanneer je de ambitie hebt om projectmanager te worden of om als projectmanager een stap verder te komen. IPMA is een kwaliteitskeurmerk en met een (internationaal) erkend certificaat ben je voor opdrachtgevers meer interessant. Je bent als gecertificeerd project professional in staat om complexere projecten te leiden en je vergroot je kansen op de arbeidsmarkt.

 

“Ik vind het mooi om te zien wanneer mensen bevestiging krijgen voor wat ze kunnen en dit versterken met een theoretische onderbouwing en een persoonlijk IPMA certificaat.”

Een rode draad voor houvast en verbinding

In onze IPMA opleidingen volgen we de projectlevenscyclus als rode draad in het geheel. Dit biedt je als deelnemer houvast en zorgt ervoor dat je kunt teruggrijpen op de theorie die behandeld is. Tijdens de opleiding oefenen we veel vragen om je goed voor te bereiden op het theorie-examen of praktijkassessment. De projectmanagementcompetenties hangen we als het ware op aan de projectlevenscyclus, zo maken we de verbinding met jouw praktijk en door interactieve werkvormen beklijft de theorie ook beter. Als deelnemer verzorg je bijvoorbeeld korte presentaties aan elkaar om de leerstof te verhelderen en tegelijkertijd te leren van elkaars praktijkvoorbeelden.

 

“Ik ben trots op de feedback die ik van deelnemers krijg op de manier waarop ik de trainingen verzorg en de positieve sfeer die ik daarmee in een groep creëer.”

 

Wil je juist verschillende vaardigheden eigen maken en deze effectief leren inzetten in je eigen praktijk? Wil je vooral praktische handvatten aangereikt krijgen en uitdagende situaties vanuit je eigen werk inbrengen? Kies er dan voor om je te professionaliseren en neem deel aan een training bij NIMO waar je direct de volgende dag in je werk profijt van hebt.

Professionalisering van jouw organisatie

Certificering is een bewuste stap in de ontwikkeling. Een stap die we veelal adviseren na de professionalisering van de mensen in de organisatie, als bevestiging van het geleerde en als bewijs van kunnen. Redenen om voor certificering van de medewerkers te kiezen zijn divers. De ene organisatie wil graag een projectmanagementstandaard implementeren, zodat medewerkers op een uniforme manier werken en een gemeenschappelijke taal spreken. De andere organisatie wil met certificering aantonen dat medewerkers voldoen aan zichtbare en onafhankelijke criteria en hierdoor voor opdrachtgevers beter in beeld zijn. De kennis die onze trainers zelf als projectmanager en door persoonlijke certificering hebben opgedaan nemen zij mee om bij te dragen aan de professionalisering van jouw organisatie.

 

“Projectmanagement is een heel mooi vak. Dat zit versleuteld in IPMA.”

IPMA certificeringsmogelijkheden: van niveau D tot niveau A, binnen de domeinen project, programma, portfolio of agile.

IPMA is het enige projectmanagement certificaat dat volop aandacht heeft voor de competentieontwikkeling van jouw persoonlijk leiderschap en bedrijfskundig inzicht. IPMA omvat alle vaardigheden die je als projectprofessional nodig hebt om te excelleren in jouw vak.

 

Neem contact voor advies bij het maken van jouw keuze.

Kijk voor meer informatie op: