PRINCE2® en MSP®

De PRINCE2® methodiek eigenmaken en leren toepassen?

“Mijn drijfveer is om portfoliomanagers, programmamanagers en projectmanagers te begeleiden waardoor zij meer waarde voor onze opdrachtgevers kunnen realiseren.”

Projecten vanuit de organisatie ondersteunen met een standaard

Ieder project is uniek en het projectmanagement is meer effectief met een onderliggende standaard en toepasbare technieken. PRINCE2® (6th edition) staat voor Projects IN Controlled Environments. De methode kan bij ieder project worden toegepast, ongeacht de schaal, het soort, de organisatie, het land of de cultuur van het project. MSP® (4th edition) staat voor Managing Successful Programmes. De methode wordt ingezet om samenhangende projecten en lijnactiviteiten te organiseren om veranderingen door te voeren en voordelen te bereiken. De methodiek is bedoeld voor organisaties om projecten en programma’s te ondersteunen met een standaard. Het hanteren van een methodiek biedt houvast en structuur voor het inrichten van een uniforme manier van werken.

 

In onze PRINCE2 en MSP opleidingen maak je kennis met de methodiek zodat je je goed kan voorbereiden op het examen. Ook leer je vaardigheden aan om de aanbevolen technieken toe te passen in je werk. Na het volgen van de opleiding ben je in staat om een bewuste en onderbouwde keuze te maken voor toepassing van de methodiek.

 

“PRINCE2® and MSP® are registered trade marks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.”

NIMO is een ATO voor PRINCE2. Voor MSP 4.0 en MSP 5.0 zijn wij reseller van Lagant.

De leadtrainer van de PRINCE2 en MSP opleidingen is Wil Hendrickx. Hij is een enthousiaste trainer, ervaren adviseur en deskundige in het leren toepassen van projectmanagement-methodieken en -technieken, voor een breed spectrum van organisaties en sectoren.

“Ik beleef het meeste plezier aan mijn werk wanneer ik zie dat een deelnemer echt het verschil maakt in de organisatie én dat de organisatie er beter van wordt.”

Een brede kijk en nieuwe inzichten

PRINCE2 is één van de meest toegepaste projectmanagementmethoden. De methode is opgebouwd uit werkwijzen die in de praktijk hun nut hebben bewezen. De opleidingen bieden je inzicht in de begrippen, processen en thema’s van PRINCE2. Ook ga je met elkaar in op hoe je hier in de praktijk je voordeel mee kunt doen. Wij bieden je een brede kijk op de methodiek en geven je een basis mee die je kunt gebruiken bij het inrichten en structureren van je project. Aan de hand van casuïstiek lopen we de beschreven principes, thema’s en processen door. Je krijgt praktische handvatten om de beheersing van je project of programma optimaal te ondersteunen. Daarbij profiteer je van de praktijkervaringen van andere deelnemers en andersom. Met de kennis en technieken van PRINCE2 word je effectiever als projectmanager.

 

“Ik ga met een groep vooral interactief aan de slag. We delen met elkaar veel kennis en ervaringen en oefenen met verschillende situaties, het liefst op basis van real-life cases.”

 

Een organisatie ontwikkeld zich door projecten en programma’s beter te beheersen

Essentieel in het werk van de projectmanager of programmamanager is het mogelijk maken van beheersing. De methodiek richt zich hierbij in het algemeen op de onderbouwing van een project of programma, het leren van eerdere ervaringen, een zorgvuldige inrichting van de projectorganisatie, het onderverdelen in fasen, het vastleggen van bevoegdheden t.a.v. afwijkingen en een productgerichte aanpak. De methodiek kan op maat gemaakt worden passend bij de omgeving. PRINCE2 is meer bedoeld voor de ontwikkeling van de organisatie dan de persoonlijke groei van het individu. Met de PRINCE2 of MSP opleidingen bieden wij je de mogelijkheid om op Foundation niveau kennis te nemen van de methodiek en om op Practitioner niveau de methodiek te leren toepassen.

 

“De meerwaarde van onze opleidingen zit in de kunst van het leren toepassen in je werk. Het certificaat bewijst het bezit van de juiste kennis om dit te kunnen doen.”

 

Wil je als projectprofessional juist inzicht in best practices waar je persoonlijk van kunt leren, in plaats van in het eigen maken van een methodiek? Wil je weten waar je goed in bent en waar je nog kunt groeien? Wil je een beeld hebben bij de projecten die bij jou passen of bewijzen dat je voor een bepaald project geschikt bent? Kies dan voor een IPMA-opleiding waarmee je jouw persoonlijk leiderschap en bedrijfskundig inzicht vergroot. NIMO is keurmerkopleider IPMA.

Een internationaal erkende standaard

PRINCE2 is internationaal dé standaard in projectmanagement. Bij ieder project kan de methode PRINCE2 worden toegepast, doordat je deze op maat kunt maken om effectief te laten zijn. Dit geldt ook voor MSP als methode voor programmamanagement. Om als gecertificeerd projectmanager of programmamanager te werken, doorloop je het examen op Foundation niveau of op Practitioner niveau (als je al in het bezit bent van het PRINCE2 of MSP Foundation certificaat). Wanneer je hierin succesvol bent, ontvang je een door AXELOS Limited erkend certificaat. De uitgave van dit certificaat en de afname van het examen is internationaal georganiseerd door PeopleCert.

 

“De PRINCE2 methodiek is heel flexibel in de toepassing ervan in de omgeving, ook al geven de meer op kennis georiënteerde examens wel eens een andere indruk.”

 

Professionalisering van jouw organisatie

Met een certificering leg je in de organisatie de lat hoger. Het voordeel van certificering is dat er meer commitment is aan het behalen van een goed resultaat; het succesvol afleggen van het examen en het borgen van de methodiek in de organisatie. Voorafgaand aan een incompany opleiding bekijken we hoe PRINCE2 afgestemd kan worden op je project of programma én je organisatie. We adviseren over een mogelijke aanpak en lichten de verschillende toepassings- en maatwerkmogelijkheden toe. Wij geloven in de toegevoegde waarde van het neerzetten van een standaard. Ben je op zoek naar een uniforme werkwijze en wil je in de organisatie een gemeenschappelijke taal spreken? Wil je projecten en programma’s onderling kunnen vergelijken? Wil je performance management toepassen en kunnen benchmarken? Maak dan kennis met de PRINCE2 methodiek als standaard voor de professionalisering van jouw organisatie

“Het gaat mij in essentie om het geloven in een methode waarmee je voor de organisatie en voor de mensen de meeste toegevoegde waarde creëert.”

PRINCE2 en MSP certificeringsmogelijkheden: op Foundation en Practitioner level.

Om een PRINCE2 of MSP certificaat te behalen volg je eerst de opleiding op foundation niveau om de kennis van de methode op te doen. Daarna kun je de opleiding op practitioner niveau volgen om de methode te leren toepassen in je praktijk.

 

Neem contact met ons op voor advies bij het maken van jouw keuze.

Kijk voor meer informatie op:

Wil Hendrickx, lead trainer en begeleider

Wil Hendrickx

Lead trainer en begeleider
PRINCE2 en MSP opleidingen

Heb je vragen?