[layerslider id=”39″]

NIMO – In company – Professionaliseringstrajecten

Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga samen.

Professionaliseren wil zeggen ‘er een vak van maken’. Dat geldt zowel voor het individu als voor de hele organisatie.

 

Als monodisciplinair projectleider kunnen schakelen tussen inhoud en proces. Als multidisciplinair projectmanager de regiefunctie kunnen invullen in kleine én grote projecten met impact en in een complex krachtenveld van maatschapij, klanten, leveranciers en eigen organisatie. Professionaliseren wil ook zeggen ‘vanuit de organisatie projecten maximaal faciliteren’. Door dezelfde methodiek te hanteren bij het projectmanagement, de organisatie en processen erop in te richten en de uitvoering te ondersteunen met tools. Professionalisering richt zich dus niet alleen op degenen die het vak uitoefenen, maar ook op de organisatie zelf.

 

De dynamiek die nodig is om het professionaliserings­proces te laten slagen, ontstaat door zorgvuldig en consequent invulling te geven aan twee uitgangspunten:

 

  • Professionalisering van projectmanagement verloopt langs vier parallelle lijnen ofwel: aandachtsgebieden.
  • Professionalisering van projectmanagement doe je in stappen.

 

De aandachtsgebieden zijn: ‘Personen en groep’, ‘Besturing en leiding’, ‘Middelen en systemen’, en ‘Inrichting en processen’. De fasen (stappen) zijn: ‘Basis leggen’, ‘Opbouwen’, ‘Verankeren’, en ‘Voortbouwen’.

 

Tijdens iedere fase wordt gelijktijdig gewerkt aan de vier aandachtsgebieden waardoor een gelijkmatige ontwikkeling ontstaat. Anders gaat de ontwikkeling van het ene aandachtsgebied de ontwikkeling van een ander aandachtsgebied tegenwerken.

Het model voor Professionalisering van Projectmanagement in Organisaties (PPO) is een hulpmiddel om het professionaliseringstraject in een specifieke organisatie vorm te geven. Het sluit aan bij het internationaal gehanteerde Project Management Maturity Model, maar is toegespitst op de Europese en Nederlandse situatie.

 

Professionalisering is – vanuit onze optiek – meer dan opleiden en trainen alleen. En het gebeurt niet op één niveau op één moment. Het vraagt om een geïntegreerde aanpak, waarbij samenhang tussen verschillende acties voorop staat. Zo ontstaat een integraal traject dat projectmatig wordt gerealiseerd. Stapsgewijs levert dit het gewenste professionaliseringsresultaat op.

 

Wilt u weten hoe wij uw projectaanpak kunnen professionaliseren? We onderzoeken dat graag met u. Neem contact met ons op voor een persoonlijke afspraak.

Heeft u specifieke vragen?

Contact

NOG PLAATSEN BESCHIKBAAR BIJ

Praktisch projectleiderschap

19/04/2021
03/09/2021
08/11/2021

Aanmelden voor deze training

PRINCE2 Foundation

01/04/2021
08/10/2021

Aanmelden voor deze training

IPMA-C theorie

20/04/2021
06/09/2021
08/11/2021

Aanmelden voor deze training