[layerslider id=”42″]

NIMO – In company – Ontwikkelingstrajecten

Hoe breng je de zaak weer in beweging?

Projecten en programma’s mogen zich in een ongekende belangstelling verheugen. Organisaties en instellingen waarvoor dit fenomeen nieuw is verwachten er veel van.

 

Meestal realiseert men zich al snel dat projectmatig werken meer is dan hetzelfde doen op een nieuwe manier. Dat basiskennis over principes, methoden en technieken van projectmatig werken van groot belang is. Dat het een beroep doet op een andere inzet van vaardigheden. Maar vooral ook dat het een andere wijze van denken en doen is die van medewerker en organisatie een omslag vraagt. Hetzelfde geldt soms ook voor organisaties die projectmatig werken al heel lang kennen en het bijna routine is geworden. Hoe ontwikkel je verder, hoe breng je de zaak weer in beweging?

 

Steeds gaat het om trajecten, waarbij het niet gaat om sec een opleiding of training. Het gaat dan om een ontwikkeling die een langere adem nodig heeft en verdient. Het gaat om meerdere doelgroepen en meerdere organisatieniveaus die erbij betrokken zijn. Als organisatie of instelling wil je een verandering maken, een beweging naar een ander functioneren als geheel.

 

Belangrijker nog wellicht dan het ontwerp is in ontwikkeltrajecten de uitvoering zelf. Mensen de werkzame kanten van projectmatig werken laten zien vraagt vaak omgaan met weerstanden, enthousiasmeren zonder te domineren en krachtige vertaling. Hier onderscheidt zich de standaard trainer van de echte trainer. Weet je om te gaan met weerstanden? Kan je spelen met de stof om het zo goed mogelijk behapbaar te maken? Het NIMO beschikt over deze trainers. Die projectmatig werken werkbaar maken. Op een plezierige en indringende manier.

Heeft u specifieke vragen?

Contact

NOG PLAATSEN BESCHIKBAAR BIJ

Praktisch projectleiderschap

19/04/2021
03/09/2021
08/11/2021

Aanmelden voor deze training

PRINCE2 Foundation

01/04/2021
08/10/2021

Aanmelden voor deze training

IPMA-C theorie

20/04/2021
06/09/2021
08/11/2021

Aanmelden voor deze training