[layerslider id=”11″]

NIMO – diensten – Consultancy & coaching

Van oplossing naar resultaat

NIMO adviseert en ondersteunt uw organisatie bij de verbetering en professionalisering van zowel projectmatig werken als projectmanagement.

 

Projecten, projectorganisaties en projectmanagement vragen om besturing, inrichting en positionering in de organisatie.

 

We adviseren organisaties op het gebied van procesverbetering in de projectomgeving. Ook begeleiden we organisaties bij het realiseren van veranderingen in de cultuur en het implementeren van nieuwe manieren van werken. We ontwikkelen gezamenlijk oplossingen die gericht zijn op het verbeteren van de prestaties van de organisatie of onderdelen daarvan. Hierbij nemen we knelpunten weg waardoor betere projectresultaten bereikt kunnen worden.

 

 

NIMO richt zich op de ontwikkeling van technische, gedragsmatige en contextuele competenties van de personen die bij de projecten betrokken zijn. We bieden organisaties ondersteuning bij de verankering van het geleerde in de praktijk. Hiervoor adviseren we bij het in- en opzetten van hulpmiddelen, zoals: een handboek en competentie baseline toegespitst op de eigen organisatie, evenals organisatie specifieke checklists, sjablonen en formats. Waarbij het ‘middel’ dient om het ‘doel’ te ondersteunen.

 

 

Het model voor Professionalisering van Projectmanagement in Organisaties (PPO) is een hulpmiddel om het professionaliseringstraject in de organisatie vorm te geven. Het sluit aan bij het internationaal gehanteerde Project Management Maturity Model, door NIMO toegespitst op de Europese en Nederlandse situatie.

 

 

We gaan bij professionalisering uit van meer dan opleiden en trainen alleen. Het gebeurt niet op één niveau op één moment. Professionalisering vraagt om een geïntegreerde aanpak, waarbij samenhang tussen verschillende acties voorop staat. Zo ontstaat een integraal ontwikkeltraject dat projectmatig wordt gerealiseerd. Stapsgewijs levert dit voor u het gewenste professionaliseringsresultaat op.

 

 

De consultants van NIMO beschikken over meerjarige ervaring in uiteenlopende functies en rollen. Zij dragen kennis, concepten, adviezen en alternatieven aan die uw organisatie in staat stellen projectmanagement te professionaliseren. Ook kunnen zij u ondersteunen bij het verhelderen van het professionaliseringsvraagstuk met behulp van een quickscan.

 

 

Wilt u uw vraagstuk voorleggen aan één van onze consultants? We maken graag vrijblijvend een afspraak voor een persoonlijk gesprek om met u en uw organisatie kennis te maken.

Heeft u specifieke vragen?

Contact

NOG PLAATSEN BESCHIKBAAR BIJ

Praktisch projectleiderschap

19/04/2021
03/09/2021
08/11/2021

Aanmelden voor deze training

PRINCE2 Foundation

01/04/2021
08/10/2021

Aanmelden voor deze training

IPMA-C theorie

20/04/2021
06/09/2021
08/11/2021

Aanmelden voor deze training