[layerslider id=”60″]

Persoonlijke effectiviteit

De effectiviteit van het gedrag van mensen wordt bepaald door 3 aspecten, te weten: denken/voelen, handelen en ervaren. Op basis van gedachten en gevoelens kom je tot handelen. Je komt tot effectiviteit als je de ervaringen van het handelen evalueert en waar nodig je denken/voelen aan te passen aan de realiteit, kom je tot ontwikkeling van effectiviteit. Je kunt dus enkel effectief zijn wanneer je bereid bent om flexibel te zijn in je gedrag.

 

Om het denken bespreekbaar te maken is het noodzakelijk dat je gedrag kunt herkennen, typeren en beschrijven. We onderkennen hierbij een vierdeling:

 

– Assertief denken tegenover relativerend denken

– Grondig denken tegenover creatief denken

 

Deze manieren van denken zijn als het ware richtingaanwijzers voor je motivatie.

 

De assertieve manier van denken is gericht op het bereiken van een zakelijk of persoonlijk doel. Gedrevenheid en stelligheid zijn belangrijke voorwaarden om je doel te bereiken. Bij het relativerend denken relativeer je de juistheid van informatie of je eigen bekwaamheden. Klopt het wel? Kan ik het wel? Bij een grondige manier van denken ben je gericht op een gedegen werkwijze. Structuur en orde zijn hier belangrijk. Bij de creatieve manier van denken ligt de nadruk op optimisme en blijheid. Ideeen ontsstaan gemakkelijk en worden eenvoudig en snel uitgeprobeerd. Werkt het niet? Dan doen we het toch anders!

 

Daarnaast moet ieder mens in het leven vaak beslissingen nemen. Het besluitvormingsmodel onderscheid de stappen:

 

1: Beeldvorming

2: Beoordeling

3: Besluitvorming

4: Uitvoering

 

In de fase ‘beeldvorming’ is ons denken en voelen gericht op ‘informatie’ en bij ‘beoordeling’ op ‘wensen’. Bij ‘besluitvorming’ is ons denken en voelen gericht op ‘feiten’ en bij ‘uitvoering’ gericht op ‘actie’. In ieder besluitvormingsproces moeten deze fasen worden doorlopen, en bij voorkeur ook in deze volgorde.

 

Deze vragenlijst analyseert je voorkeuren t.a.v. al deze aspecten.

 

Download Syllabus (PDF)

Download vragenlijst (PDF)

Wanneer je de ingevulde vragenlijst mailt naar Learning@nimo.nl, onder vermelding van je e-mailadres en telefoonnummer, neemt kort daarna een van onze consultants contact met je op, om persoonlijk feedback te geven aan de hand van de ingevulde vragenlijst. Het downloaden van de vragenlijst en syllabus is kosteloos. Het advies van de consultants kost €65.

Heeft u specifieke vragen?

Contact

NOG PLAATSEN BESCHIKBAAR BIJ

Praktisch projectleiderschap

19/04/2021
03/09/2021
08/11/2021

Aanmelden voor deze training

PRINCE2 Foundation

01/04/2021
08/10/2021

Aanmelden voor deze training

IPMA-C theorie

20/04/2021
06/09/2021
08/11/2021

Aanmelden voor deze training