banner

Besturing en inrichting

  1. Nimo
  2. -
  3. Diensten
  4. -
  5. Besturing en inrichting

Projectleiders sturen projecten aan

Maar hoe regelen we de besturing over de projecten heen? Welk clustering van projecten tot programma's die past bij onze organisatie is gewenst. Welke indelingscriteria kunnen we hanteren om te komen tot een prioriteitsstelling?

De dynamiek die bij deze vragen past, vormt de ruggengraat van onze aanpak. Hierbij zijn zes elementen essentieel.

Het NIMO adviseert daarnaast over taken, rollen en verantwoordelijkheden in programma- en projectmanagement. Maar ook over functies en inzet van medewerkers. Over de competenties die hiervoor van belang zijn. Samen met u zorgen we ervoor dat de besturing en inrichting van uw organisatie aansluiten bij de rol die projecten (gaan) spelen. Bijvoorbeeld door:

  • Scans, om het functioneren van projecten en projectorganisatie vast te stellen;
  • Opschoning van het projectenportfolio;
  • Inrichting van de besturing en programmamanagement;
  • Een competence centre projectmanagement in te richten.

Dit alles passend bij uw organisatie en de doelstellingen die u wilt behalen.

Heeft u specifieke vragen?

contact

Nog plaatsen beschikbaar bij

Projectmatig werken

Aanmelden voor deze training

IPMA-D

Aanmelden voor deze training

Plannen en organiseren

Aanmelden voor deze training