banner

Praktisch Project Management 2

01-12-17

NIMO – Praktisch Project Management 2 (vaardigheden)

Succesvol projectmanagement gaat niet alleen over de basismethodiek van projectmanagement, het gaat ook over mensen. In een project heb je op alle minuten van de dag op meerdere manieren met mensen te maken, denk bijvoorbeeld aan leidinggeven, beïnvloeden, omgaan met conflicten, onderhandelen, coachen, netwerken, etc. Wanneer je meer ervaring opdoet in projectmanagement dan herken je vast dat je bij projecten op een hoger niveau ook met een breder krachtenveld te maken hebt en je meer mensen in je team moet aansturen. Voor een belangrijk deel leer je dit in je werk, door te doen. Een vaardigheidstraining kan bevestiging brengen op je ‘onderbuikgevoel’ waarmee je de dingen nu doet en waardevol zijn om je verder te ontwikkelen.

Doel programma

Deze training helpt je om een volgende professionaliseringsstap te maken. Als beginnend projectleider ren je veelal achter alle activiteiten aan, een deel van de problemen los je op en er komen nieuwe problemen bij, het ontbreekt je nog aan overzicht en wat er verder in je project gebeurt. Als projectmanager moet jij ervoor zorgen dat een ander de problemen oplost en dat jij de problemen voor bent.

 

NIMO-trainer Jos Peek:

“In deze praktische training gaat het om in plaats van mee te bewegen in de storm, te leren in het oog van de storm te gaan staan. Hierdoor behoud je het overzicht op je project, de mensen en de omgeving.”

 

Doel van het programma is het leren hoe mensen kunnen verschillen en hoe je met verschillende mensen kunt omgaan. De onderliggende theorieën zoals situatiegericht leidinggeven, teamontwikkeling en het doelmatigheidsmodel maak je eigen en hierdoor weet je hoe je medewerkers kunt aansturen, hoe je van een groep een goed functionerend team kan maken en hoe je de fasen in de ontwikkeling van je team het beste kan doorlopen. De geboden handvatten en structuren helpen je juist in die situaties, zodat je beter in staat bent proactief te handelen en in control te zijn.

Opbouw programma

Het programma bestaat uit 4 losse trainingsdagen. Tussen iedere trainingsdag zitten circa drie weken, zodat je over een langere periode het geleerde kan oefenen en kan koppelen aan de praktijk. Je komt met een vaste regelmaat als groep bij elkaar terug om ervaringen te delen. In iedere dag staat een thema centraal. Doordat deze thema’s helder afgebakende gebieden zijn, ontstaat een goede balans met voldoende tijd en diepgang op situaties die echt lastige worden ervaren.

Dag 1 en 2

Op deze dagen staan jij en je team centraal. Je leert je eigen kwaliteiten kennen en de kwaliteiten die nodig zijn voor een projectmanager. Hierdoor krijg je inzicht in je persoonlijke leerdoelen en competenties die je kunt ontwikkelen. Ook wordt ingegaan op het helder communiceren met de opdrachtgever en teamleden. Je leert flexibel en professioneel leiding te geven en de verschillen in je teamleden te herkennen. Op basis hiervan kun je bouwen aan een effectief team. Ook oefen je met het onderhandelen binnen en buiten je project.

Dag 3 en 4

Op deze dagen wordt ingegaan op het managen van het krachtenveld rondom je project en het omgaan met zwaar weer. Je verbreedt je kennis van organisatiecultuur en projectcultuur en je verdiept je in het omgaan met belangentegenstellingen. Je leert hoe je draagvlak kunt creëren en hoe je stakeholders effectief kunt beïnvloeden. Ook wordt ingegaan op het omgaan met weerstand en hanteren van conflicten. Je oefent met het voeren van lastige gesprekken. Je sluit de training af met een persoonlijk actieplan en evaluatie.

Deelnemersgroep

De training Praktisch Projectmanagement 2 (PPM2) is een vervolgtraining* voor de meer ervaren projectmanager. Deze training biedt je praktische handvatten en de mogelijkheid om in een ‘veilige’ omgeving te oefenen met herkenbare situaties en te leren van collega project managers. Vervolgens kun je dat wat je hebt geleerd weer toepassen in je eigen praktijk. In de Praktisch Projectmanagement 1 (PPM1) training richten we ons op de basisvaardigheden, methoden en technieken van projectmanagement. Na deze professionaliseringsstap merken we dat er nog meer nodig is. Want wanneer een projectmanager ook de belangrijkste projectmanagementvaardigheden beter beheerst, wordt de kans op projectsucces verhoogt. Bijvoorbeeld wanneer je de mensen in je team beter kunt aansturen en conflicten sneller en vooral eerder kunt oplossen.

Resultaat

De deelnemers ervaren de training als heel persoonlijk en een verrijking van je eigen kunnen in het managen van een project. Na de training zijn zij beter in staat om zichzelf te profileren als projectmanager en de regie te houden in gesprekken met de opdrachtgever. Enkele reacties van deelnemers:


“Veel geleerd in een goede sfeer, ik vond het prettig om even afstand te nemen van m’n project en concrete verbeteracties te formuleren die ik ga uitvoeren.”

 

“Open deuren zijn voor mij hanteerbaar gemaakt, ik denk nu eerst na voordat ik iets direct ga doen, hierdoor doe ik minder vaak het verkeerde, zoals een probleem oplossen wat eigenlijk geen probleem blijkt te zijn.”

 

“Mezelf beter leren kennen, ik kan mijn sterke punten beter toepassen en vanuit verschillende stijlen (naast m’n voorkeursstijl) leidinggeven aan mijn team.”

 

 “Door de training heb ik al meteen tijdwinst geboekt, doordat ik onze eigen teamvergadering beter inricht en de gesprekken effectiever verlopen.”

Trainer

De trainer geeft de deelnemers de ruimte om naar de eigen leerdoelen te zoeken en naar oplossingen toe te werken. De trainer kan uit eigen ervaring putten, zodat situaties herkenbaar zijn. De trainer ondersteunt, daagt uit en confronteert de deelnemersgroep en wisselt theorie af met praktijkvoorbeelden van uit de groep. De trainer is in staat een prettige leersfeer te creëren.

NIMO-trainer Jos Peek:

“Een leertraject is pas zinvol als je zelf overtuigd bent om te leren.”

Heeft u specifieke vragen?

contact

Nog plaatsen beschikbaar bij

Praktisch projectmanagement

Aanmelden voor deze training

IPMA-C theorie

Aanmelden voor deze training