banner

NIMO traint op avontuurlijke wijze

24-10-17

Young Professionals krijgen in een organisatie vaak de kans om zich te bewijzen door het succesvol uitvoeren van opdrachten. Hierbij moet vaak worden samengewerkt in teams. NIMO verzorgt als onderdeel van een traineeprogramma de modules Projectmatig werken en Projectmanagement.


Het doel is om het bewustzijn van wat ‘projectmanagement’ inhoudt bij de trainees te vergroten. Wanneer is een project een project en hoe dien je deze te benaderen in plaats van gewoon maar te beginnen?

 

“Zo heb ik er nog niet naar gekeken, de trainer heeft mijn blik op het (samen)werken in projecten verruimd.”

 

Trainees Projectmanagement

Dag 1

Op dag 1 staat de bewustwording centraal. De trainees gaan direct aan de slag met een opdracht en worden hierin op een interactieve wijze geconfronteerd met het resultaat wanneer zij geen projectmatige aanpak hebben gehanteerd. Hiermee wordt de link gevormd naar een aantal basisprincipes van projectmatig werken:

  • Zorg dat je vooraf duidelijk weet waar je aan begint (voorbereiding)
  • Bekijk of je alles aan boord hebt om de opdracht uit te voeren (uitvoering)
  • Blijf de opdrachtgever informeren over de voortgang (communicatie)

In de middag gaan de deelnemers aan de slag met een buitenactiviteit. Deze activiteit staat in het kader van het werken in projectteams. Hoe zorg je ervoor dat je een goede relatie opbouwt met je opdrachtgever en met de mensen met wie je het moet gaan doen? En vooral hoe je dit vast kunt houden als het wat moeilijker wordt.

 

“Een interactieve manier van trainen, gelukkig eens geen sheets, vooral veel actie en als groep buiten met elkaar aan de slag.”

Dag 2

Dag 2 staat in het teken van projectbeheersing en een Proeve van bekwaamheid. Aan de hand van voorbeelden die de trainees zelf aandragen, worden de beheersaspecten van een project doorgenomen.

Wat doet de organisatie en wat kun je zelf doen om de uitvoering van jouw project goed te beheersen? Hoe stuur je, jouw project, naar het afgesproken resultaat?

 

“De boodschap van de oefeningen die we doen komt goed over, geen vage en abstracte uitleg, het is voor mij duidelijk hoe ik er verder mee kan in m’n project.”

In de middag doen de deelnemers een proeve van bekwaamheid. In een uitdagende buitenactiviteit komen in de vorm van een eindopdracht alle facetten terug van projectvoorbereiding, teamvorming en projectbeheersing.

Deelnemersgroep

De verbinding met de groep wordt door de trainer gerealiseerd op een flexibele en humoristische manier in te spelen op de wensen vanuit de groep. Vanuit de energieke, uitdagende groepsactiviteiten is de trainer in staat feedback te geven en de deelnemers persoonlijk te confronteren met het eigen gedrag, op een manier waarbij de boodschap positief ontvangen wordt.

 

Trainees Projectmanagement4

 

 

 

Projectmanagement ook van waarde voor uw traineeprogramma? Neem contact op met onze L&D consultant Simon Uithol voor advies. 

 

 

  • Coaching
  • Competenties
  • Sturing

Heeft u specifieke vragen?

contact

Nog plaatsen beschikbaar bij

Praktisch projectmanagement

Aanmelden voor deze training

IPMA-C theorie

Aanmelden voor deze training