banner

NIMO Boost. Your. Project - De ontwikkeling van projectmanagement bij Hittech

11-03-19

boostyourproject7

 

NIMO Boost. Your. Project. is een interviewserie waarin wij onze lezers meenemen in de wereld van Projectmanagement. Vanaf januari tot en met september lees je elke drie weken over Projectmanagement vanuit verschillende invalshoeken.

Deze week sprak NIMO met Marco Verloop, directeur Projecten en werkzaam bij Hittech vanaf de start. Hij vertelt over de ontwikkeling van project management binnen Hittech. Als jong bedrijf heeft Hittech sinds de oprichting eind 2003 enorme stappen gemaakt. Wat van origine een metaalbewerkingsbedrijf was, is inmiddels uitgegroeid tot een system supplier met ruim 650 vakspecialisten wereldwijd.

 

Kun je ons iets vertellen over de beginjaren wat betreft projectmanagement?

In de beginjaren was ons projectmanagement niet meer dan een tool om projecten te kunnen realiseren. Dit veranderde nadat we deelnamen aan een groot project waarin we met meerdere system suppliers samenwerkten om een complexe machine te ontwikkelen. Ondanks het feit dat wij niet volledig overtuigd waren van onze eigen projectmanagement aanpak, werd al snel duidelijk dat onze (grotere) concurrenten het niet veel beter hadden georganiseerd. Niet voor niets werd ons door de klant gevraagd om de algehele leiding over het project voor onze rekening te nemen.

Vanuit deze ervaring ontstond het idee om projectmanagement bij Hittech als onderscheidende competentie te gaan inzetten. En dan niet een beetje beter dan de rest, maar echt ‘knalgoed’. Het doel dat ik toen heb gesteld is dat ieder klantenproject zo goed moet worden uitgevoerd dat het bijna vanzelf leidt tot een volgend project bij dezelfde klant. De klant moet zo tevreden zijn dat er bij de supplier selectie van een volgend project geen twijfel is over de keuze voor Hittech.

 

"NIMO heeft de projectmanagers tijdens het ontwikkeltraject geleerd het spel met de klant te spelen met als insteek: aan het eind van een project moet het gevoel van de klant zo goed zijn dat er een vervolgproject uitrolt."

 

Dat is een mooi streven! Hoe hebben jullie dit ingericht?

Toen we de mogelijkheden bij onze grote OEM klanten onderzochten bleek al snel dat hier braakliggend terrein lag. Deze klanten bouwen complexe systemen waarbij het aantal afhankelijkheden enorm groot is. De systemen die wij voor deze klanten ontwikkelen en bouwen zijn vaak maar een klein deel van het geheel, maar zijn over het algemeen essentieel voor de uiteindelijke performance van de gehele machine.

Een belangrijke conclusie uit ons onderzoek was dat we de klant het beste konden helpen door de complexiteit van het gehele project te verminderen. Dit doen we door daadwerkelijk regie te nemen over de ontwikkeling en realisatie van ‘onze’ module, met name op het gebied van maakbaarheid. In de praktijk betekent dit dat we niet alleen maar ‘volgend’ zijn op het overall project van onze klant, maar dat we ‘vooruit’ gaan lopen op het project: voorspellingen doen over keuzes die gemaakt moeten worden, testen doen om maakbaarheid vooraf aan te tonen. Maar vooral ook risico analyses uitvoeren en scenario’s uitwerken. Hierdoor zijn we minder afhankelijk geworden van de tijdsdruk die vaak ontstaat tijdens een project. We kunnen onze klanten daardoor al in een vroeg stadium adviseren, waardoor zij meer tijd hebben om juiste keuzes te maken.

We zijn ons gaan verdiepen in het voortbrengingsproces van de klant. Dit vertalen we samen met het statement of work in ons projectplan, met herkenbare deliverables en fases. Het projectplan wordt daarmee echt gebruikt, niet alleen als een beheers document tijdens de realisatie, maar ook als communicatiemiddel naar de klant. Een wekelijkse update van het plan biedt de klant volledige transparantie waarbij de cockpit direct inzicht geeft in mogelijke knelpunten die ontstaan.

 

"Onze klanten zien projectmanagement als een onderscheidende competentie en geven aan dat dit vaak een beslissende factor is bij de keuze voor Hittech. Het is gelukt om de competenties van de projectleiders zodanig te ontwikkelen dat deze onderscheidend zijn bij de uitvoering van de projecten."

 

Dat klinkt goed, maar toch hebben jullie een training bij NIMO gedaan. Met welke reden was dat?

Met deze ervaringen op zak hebben we in enkele jaren geleden besloten om de projectmanagers op een hoger niveau te brengen, zowel in Nederland als in Duitsland. Met Hans en Caroline van het NIMO Project Management Instituut zijn we een Praktisch Projectmanagement traject begonnen, waarbij niet alleen methoden en technieken, maar ook vaardigheden zijn getraind. Een uitdrukkelijke wens was het trainen van de commerciële vaardigheden.

 

NIMO heeft de projectmanagers tijdens het ontwikkeltraject geleerd het spel met de klant te spelen met als insteek: aan het eind van een project moet het gevoel van de klant zo goed zijn dat er een vervolgproject uitrolt. Projectleiders is geleerd niet de ‘digitale techneut’ te zijn, maar iemand die het spel snapt.

Er is gekozen voor een training volgens de IPMA filosofie omdat deze aansluit bij ons geloof dat onze projecten vooral succesvol zijn door de juiste mind-set en de vaardigheden van onze projectleiders. Uiteraard hebben we tools om de uitvoering van projecten te ondersteunen, maar de competenties van onze mensen zijn doorslaggevend.

Op de vraag of de gestelde doelen zijn bereikt antwoord Marco met een volmondig ja. Onze klanten zien projectmanagement als een onderscheidende competentie en geven aan dat dit vaak een beslissende factor is bij de keuze voor Hittech. Het is gelukt om de competenties van de projectleiders zodanig te ontwikkelen dat deze onderscheidend zijn bij de uitvoering van de projecten.

  • IPMA
  • Advies
  • Competenties
  • Sturing

Heeft u specifieke vragen?

contact

Nog plaatsen beschikbaar bij

IPMA-C theorie

Aanmelden voor deze training

IPMA-D

Aanmelden voor deze training

Plannen en organiseren

Aanmelden voor deze training