banner

Agile

  1. Nimo
  2. -
  3. Nieuws
  4. -
  5. Agile

Het laatste nieuws

15-08-17

Agile

Organisaties zijn volop bezig Agile in hun werkwijze te verankeren. Belangrijke reden is de snelle veranderingen in hun omgeving waar zij flexibel op in moeten spelen.


Vaak vindt de introductie van Agile plaats op het niveau van een team dat met behulp van bijvoorbeeld Scrum op een Agile wijze producten ontwikkelt. Al gauw realiseert men zich dat er afhankelijkheden zijn met de andere teams en bedrijfsonderdelen die in samenhang bestuurd moeten worden. Of dat er producten zijn die beter op een traditionele wijze ontwikkeld kunnen worden. Dit gebeurt dan in de vorm van een multidisciplinaire benadering zoals bijvoorbeeld een project. Een volgende stap kan zijn dat de hele organisatie zich een Agile manier van werken eigen maakt. In dit stadium worden raamwerken als SAFe, LESS en DSDM geïntroduceerd. De invoering van Agile kan zich dan beperken tot een organisatieonderdeel of zich uitstrekken tot een geïntegreerde samenwerking van alle ketenonderdelen inclusief externe partners.


Samengevat heeft invoering van Agile consequenties voor de hele organisatie. En heeft iedere organisatie een eigen aanpak nodig die samenhangt met het volwassenheidsniveau. Dit beperkt zich uiteraard niet tot softwareontwikkeling. Ook bij andere toepassingsgebieden biedt een Agile aanpak diverse voordelen.

De dienstverlening van NIMO beweegt mee met de volwassenheid van uw organisatie en strekt zich uit van training tot compleet traject. De visie van NIMO op Agile trainingen: “Een Agile training draait om het ervaren van wat de Agile mindset betekent, dus weinig theorie, veel doen en voelen wat het betekent om Agile te zijn!” Zie onze Agile trainingen.


Bij consultancy kunt u denken aan: ‘Ondersteuning voor medewerkers en teams door de inzet van een Agile coach’ of ‘Ondersteuning van uw organisatie bij de invoering van Scrum of SAFe’.

Heeft u specifieke vragen?

contact

Nog plaatsen beschikbaar bij

Praktisch projectmanagement

Aanmelden voor deze training

IPMA-C theorie

Aanmelden voor deze training