Kennisbank Besluitvorming in teams, Webinars, Persoonlijke effectiviteit, Project haalbaarheid, Projectafsluiting

Besluitvorming in teams

Besluitvorming in teams

De meeste teams delen 2 kenmerken: samenwerken en samen beslissen. Om te bepalen hoe teams samenwerken hanteren we vaak modellen als de teamrollen van Belbin en de fasen in teamontwikkeling van Tuckman. Voor het samen beslissen kennen we het besluitvormingsmodel van drs. W. de Roy.

 

Dit besluitvormingsmodel onderscheid de volgende stappen:

Beeldvorming
Beoordeling
Besluitvorming en Uitvoering.

In de fase van ‘beeldvorming’ is ons denken en voelen gericht op ‘informatie’ en bij ‘beoordeling’ gericht op ‘wensen’. Bij ‘besluitvorming’ is ons denken en voelen gericht op ‘feiten’ en bij ‘uitvoering’ gericht op ‘actie’.

 

In ieder besluitvormingsproces moeten deze fasen worden doorlopen en bij voorkeur ook in deze volgorde.

 

Door allerlei omstandigheden kan het gebeuren dat individuen of teams in de loop der tijd voorkeuren ontwikkelen van één of twee van de fasen en daardoor onbewust te weinig aandacht besteden aan de overige fasen. Dat kan de kwaliteit van de te nemen beslissing nadelig beïnvloeden. Het is erg lastig om in de fase ‘besluitvorming’ te kiezen als je niet vooraf in de fase ‘beeldvorming’ hebt bedacht wat je opties zijn. Het is ook lastig om in de fase ‘uitvoering’ te hopen op commitment van alle teamleden, wanneer je in de fase ‘beoordeling’ niet ieders mening hebt geïnventariseerd.

 

De onderstaande vragenlijst geeft je inzicht in je eigen voorkeuren binnen het besluitvormingsproces. Wanneer je de vragen letterlijk leest vul je hem in voor jezelf. Maar vul altijd in zoals je bent en niet zoals je wilt zijn. Je kunt ook in gedachten het woord ‘ik’ vervangen door ‘wij’. Je krijgt dan een beeld van de voorkeuren binnen je team.

Download Syllabus (PDF)

Download vragenlijst (PDF)

Wanneer je de ingevulde vragenlijst mailt naar learning@nimo.nl, onder vermelding van je e-mailadres en telefoonnummer, neemt kort daarna één van onze consultants contact met op om persoonlijk feedback te geven aan de hand van de ingevulde vragenlijst. Het downloaden van de vragenlijst is kosteloos, advies van een consultant kost €65.

Heeft u specifieke vragen?

Contact

NOG PLAATSEN BESCHIKBAAR BIJ

Praktisch projectleiderschap

19/04/2021
03/09/2021
08/11/2021

Aanmelden voor deze training

PRINCE2 Foundation

01/04/2021
08/10/2021

Aanmelden voor deze training

IPMA-C theorie

20/04/2021
06/09/2021
08/11/2021

Aanmelden voor deze training