banner

Opleiding & Training

 1. Nimo
 2. -
 3. Opleiding & Training

Overzicht programma

Verfijn je resultaten

Filters

 • Alle
 • Praktische trainingen
  • Coaching
  • Opdrachtgeverschap
  • Praktisch Projectmanagement
  • Programmamanagement
  • Plannen en organiseren
  • Projectmatig werken
 • Certificering
  • Agile
  • IPMA
  • PRINCE2
  • Management of Portfolios
  • Managing Successful Programmes
  • CAPM
  • Scrum
 • Online trainingen
 • AgilePM Foundation

  Agile wordt bij veel bedrijven toegepast om flexibel om te gaan met veranderende omstandigheden en sneller producten op te leveren.

  Lees meer
 • Agile & Scrum workshop

  Agile is een filosofie die draait om flexibel organiseren. Scrum is een projectmanagementaanpak die u in staat stelt om uw projecten snel en flexibel te doorlopen. 

  Lees meer
 • CAPM - Certified Associate in Project Management

  Dit programma bereidt u voor op succesvolle deelname aan het examen Certified Associate in Project Management (CAPM).

  Lees meer
 • Combinatietraining Praktisch projectmanagement- IPMA-D

  Theorie en praktijk, ze horen allebei bij de groei in projectmanagement. In de verschillende opleidingen hebben ze elk hun eigen plaats. Dit combinatietraject biedt het beste van twee werelden.

  Lees meer
 • Effectief opdrachtgeverschap

  Focus van deze training is de rol van de opdrachtgever bij projecten. In een kort tijdsbestek komen kennis, handvatten en vaardigheden aan de orde die behulpzaam zijn om deze rol effectief vorm te geven.

  Lees meer
 • Persoonlijk coachingstraject

  Over welke sterke en zwakke kwaliteiten beschikt deze projectmanager? En waar kan hij het best concreet aan gaan werken om verder te komen?

  Lees meer
 • IPMA Agile Leadership

  Het IPMA Agile Leadership traject leidt tot een certificaat voor een Agile professional die ervaren is, boven de stof staat, zelf wendbaar genoeg is om binnen nieuwe contexten andere dingen uit te proberen en die anderen kan helpen beter te worden. 

  Lees meer
 • IPMA-B Begeleiding

  De ideale voorbereiding op het behalen van het IPMA-B certificaat. Certificering kent drie mogelijkheden: Projectmanagement, Programmamanagement en Portfoliomanagement. Elke mogelijkheid kent dezelfde structuur en onderdelen, maar aparte toelatingseisen.

  Lees meer
 • IPMA-C Begeleiding

  De perfecte voorbereiding op het succesvol afleggen van het IPMA-C assessment. En daarmee het behalen van het volledige IPMA-C certificaat. 

  Lees meer
 • IPMA-C integraal

  Dit leertraject bereidt u optimaal voor op een succesvolle deelname aan het theorie examen en het assessment. En dus voor het volledige IPMA-C certificaat. 

  Lees meer
 • IPMA-C theorie

  Deze opleiding bereidt u optimaal voor op het succesvol deelnemen aan het theorie examen IPMA level C. De geleerde competenties ondersteunen u in de dagelijkse praktijk bij het opzetten, inrichten en aansturen van projecten.

  Lees meer
 • IPMA-D

  Deze opleiding bereidt u voor op deelname aan het IPMA Level D examen en omvat alle kennis en kunde die nodig is om dit examen met voldoende resultaat af te leggen.

  Lees meer
 • IPMA-D English

  In this course, you will go through the substance of IPMA. The emphasis is on taking and reproducing knowledge playfully.

  Lees meer
 • IPMA-D/C theorie - verkort

  Oude kennis weer levend maken, aanvulling bieden op onderwerpen die nog niet aan bod geweest zijn en een optimale voorbereiding op de examenvraagstellingen.

  Lees meer
 • IPMA - examentraining

  Oefenen, oefenen, oefenen, dat is het kenmerk van deze examentraining. 

  Lees meer
 • IPMA Level D of C online examentraining

  Oefenen, oefenen, oefenen, dat is het kenmerk van deze e-learning. Deze e-learning omvat  honderden multiple choice en open vragen (op examenniveau) en verschillende proefexamens. 

  Lees meer
 • IPMA-PMO

  Deze opleiding is gericht op de professional die projecten en/of programma's ondersteunt in een organisatie. Het behalen van het IPMA-PMO certificaat sluit aan bij uw ambitie. 

  Lees meer
 • IPMA - projectmanagement - basis

  Na de opleiding kent u de principes van projectmanagement, heeft u overzicht over de IPMA competenties en wat er nodig is om te certificeren. U maakt kennis met de principes van projectmanagement. 

  Lees meer
 • Masterclass complexe projecten

  Deze training is bestemd voor projectmanagers die verantwoordelijk zijn voor projecten van een behoorlijke omvang. De training is een tussenstop op de weg naar certificering op het niveau IPMA-B.

  Lees meer
 • Management of Portfolio's: MoP Foundation

  Portfoliomanagement maakt de veranderingen beheersbaar, zodat via programma’s en projecten de dagelijkse activiteiten (Business as usual) sneller en optimaal gebruik kunnen maken van veranderingen.

  Lees meer
 • Managing Successful Programmes: MSP Foundation

  De opleiding MSP® Foundation behandelt de volledige theorie van MSP. Daarbij is er ruime aandacht voor de praktijk. 

  Lees meer
 • Managing Successful Programmes: MSP Integraal

  Deze integrale opleiding biedt een snelle en efficiënte manier om MSP te leren kennen en de examens af te leggen. 

  Lees meer
 • Managing Successful Programmes: MSP Practitioner

  Deze opleiding is gericht op het toepassen van MSP in de praktijk en het voorbereiden van het examen. Er wordt geoefend met diverse praktijkcases en er is ruimte voor eigen casuïstiek.

  Lees meer
 • Managing Successful Programmes: MSP Foundation online opleiding - Standaard

  Deze opleiding bestaat uit een compleet online lesprogramma, waarin alle onderdelen van MSP in een logische volgorde behandeld worden. 

  Lees meer
 • Managing Successful Programmes: MSP Foundation online opleiding - Compleet

  Deze opleiding bestaat uit een compleet online lesprogramma, waarin alle onderdelen van MSP in een logische volgorde behandeld worden. 

  Lees meer
 • Managing Successful Programmes: MSP Foundation online opleiding - Uitgebreid

  Deze opleiding bestaat uit een compleet online lesprogramma, waarin alle onderdelen van MSP in een logische volgorde behandeld worden. 

  Lees meer
 • Meer rendement uit opleidingstrajecten

  Elke organisatie die het projectmanagement en de projectmanagers verder wil professionaliseren, zal naast trainen van de doelgroepen ook aandacht moeten besteden aan de toepassing in de praktijk.

  Lees meer
 • Ontwikkelassessment projectmanager

  Het ontwikkelassessment is een instrument waarbij op basis van het competentieprofiel de sterktes en zwakten van de projectleider, projectmanager of programmamanager in kaart worden gebracht.

  Lees meer
 • Plannen en organiseren

  Planmatig werken is een manier van werken die u ondersteunt bij het managen van uw tijd en u de mogelijkheid geeft tevreden terug te kijken op een succesvolle werkdag.

  Lees meer
 • PMP begeleiding

  De begeleiding bereidt u voor op deelname aan het examen Project Management Professional (PMP®).

  Lees meer
 • PMP integraal

  De focus in deze training ligt op het kennen en vooral hanteren en toepassen van de diverse Best Practices, zoals die zijn beschreven in de PM-Body of Knowledge. 

  Lees meer
 • Praktisch projectmanagement 1

  De nadruk ligt in deze training op het opzetten, inrichten en beheersen van projecten op een praktische, direct hanteerbare wijze.

  Lees meer
 • Praktisch projectmanagement 2

  Deze training is gericht op inzicht in en beïnvloeden van processen tussen mensen die in projecten een rol spelen en op het verbreden en verdiepen van uw vaardigheden als projectmanager.

  Lees meer
 • Praktisch programmamanagement

  Inzicht in de rol van de programmamanager, de methodieken die hem of haar ten dienste staan en de relevante vaardigheden.

  Lees meer
 • Pre-assessment

  Het pre-assessment is een manier om vast te stellen of u kunt voldoen aan vooraf vastgestelde criteria voor certificering, en biedt aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling. 

  Lees meer
 • PRINCE2 Agile

  Deze opleiding is geschikt voor ieder die een rol heeft bij de aansturing van een Agile project zoals projectmanagers, scrum masters, PMO medewerkers en programmamanagers.

  Lees meer
 • PRINCE2 Foundation

  Op een pragmatische en plezierige wijze maakt u kennis met de internationale projectmanagementmethode PRINCE2. De praktijk heeft de nadruk, maar ook de voorbereiding op het certificeringsexamen komt aan bod.

  Lees meer
 • PRINCE2 Foundation + IPMA-D

  PRINCE2 en IPMA zijn twee belangrijke standaarden in projectmanagementland. Juist de combinatie van PRINCE2 en IPMA vormt een stevige basis voor de professionele projectmanager.

  Lees meer
 • PRINCE2 Foundation online opleiding - Standaard

  De online opleiding PRINCE2 Foundation biedt u een uitgebreide en heldere kennismaking met PRINCE2. Als u de opleiding gevolgd hebt bent u klaar om het examen PRINCE2 Foundation af te leggen. 

  Lees meer
 • PRINCE2 Foundation online opleiding - Uitgebreid

  De online opleiding PRINCE2 Foundation biedt u een uitgebreide en heldere kennismaking met PRINCE2. Als u de opleiding gevolgd hebt, bent u klaar om het examen PRINCE2 Foundation af te leggen.

  Lees meer
 • PRINCE2 Foundation Online opleiding - Compleet

  De online opleiding PRINCE2 Foundation biedt u een uitgebreide en heldere kennismaking met PRINCE2. Als u de opleiding gevolgd hebt bent u klaar om het examen PRINCE2 Foundation af te leggen.

  Lees meer
 • PRINCE2 Integraal

  De ultieme combinatie van PRINCE2 Foundation en PRINCE2 Practitioner. Na een online zelfstudie op foundation niveau verdiept u zich twee dagen op een pragmatische en plezierige wijze verder in PRINCE2. Inclusief het foundation en het practitioner examen.

  Lees meer
 • PRINCE2 Practitioner

  Deze opleiding is het vervolg op de foundation opleiding. Op een pragmatische en plezierige wijze verdiept u zich verder in PRINCE2. De praktijk heeft de nadruk, maar ook de voorbereiding op het certificeringsexamen komt aan bod.

  Lees meer
 • Professional Scrum Master

  In deze training maakt u actief kennis met werkvormen en hulpmiddelen om de groep mensen waarmee u werkt te transformeren naar een echt team.

  Lees meer
 • Professional Scrum Product Owner

  U maakt actief kennis met werkvormen en hulpmiddelen die u helpen om de belangen van stakeholders te vertalen naar gebruikerseisen.

  Lees meer
 • Projectmatig werken

  Deze training is een doeltreffende voorbereiding op het werken in projecten en biedt onderbouwing en verbreding voor hen die er al enige ervaring mee hebben.

  Lees meer
 • Scaled Agile Framework (SAFe)

  Veel organisaties werken inmiddels met succesvolle Scrum teams. Deze teams zijn tot nog meer in staat wanneer de rest van de organisatie eveneens Agile werkt. Er is succes te boeken wanneer de gehele voortbrengingsketen op een Agile wijze wordt geoptimaliseerd en de Value Stream als geheel op elkaar is afgestemd. 

  Lees meer
 • Scrum training

  Deze training biedt de deelnemers alle onderdelen van Scrum die nodig zijn voor het effectief deelnemen aan een Scrum team.

  Lees meer
 • Management of Portfolio's: MoP Practitioner

  De training MoP Practitioner richt zich op lijnmanagers, programm- en projectmanagers, leden en management van een P3O, portfolio consultants, business change managers en planningsteams die succesvol hebben deelgenomen aan het examen MoP Foundation.

  Lees meer

Heeft u specifieke vragen?

contact

Nog plaatsen beschikbaar bij

IPMA - examentraining

19/02/2018

12/03/2018

10/04/2018

17/05/2018

Aanmelden voor deze training

IPMA - projectmanagement - basis

02/02/2018

15/06/2018

20/11/2018

Aanmelden voor deze training

Managing Successful Programmes: MSP Foundation

06/02/2018

07/05/2018

03/09/2018

Aanmelden voor deze training