banner

Algemeen

  1. Nimo
  2. -
  3. In-company
  4. -
  5. Algemeen

Pay attention to those employees who respectfully ask why

Als u met uw organisatie, afdeling of specifieke doelgroep een gezamenlijke stap wilt maken, ligt een in-company aanpak voor de hand.

Een eenduidige manier van werken, dezelfde taal spreken en het samenspel in projecten en programma’s verbeteren. NIMO verzorgt in-company trajecten bij overheden en bedrijven in alle sectoren, zowel in Nederland als internationaal.

Een in-company traject kan gebaseerd zijn op ons open programma, met organisatie-specifieke ingrediënten. Vaak is het maatwerk, in lijn met de strategie van uw organisatie. We bepalen in nauwe samenwerking met uw kernteam welke doelstelling moeten worden bereikt en op welke manier dit het best duurzaam bereikt kan worden.

We werken met diverse soorten interventies, zoals trainingen, workshops, online modules, intervisie, team- en persoonlijke coaching. Voor alle niveaus, van projectteamleden tot directies. Met bijzondere aandacht voor de borging. We werken tijdens deze trajecten graag met interne gastsprekers, co-trainers en coaches om de aansluiting met uw eigen organisatie nog sterker te maken.

Wilt u vrijblijvend verkennen wat NIMO voor uw organisatie kan betekenen, neem dan contact met ons op. We adviseren u graag in een persoonlijk gesprek over de juiste keuze voor uw organisatie.

Heeft u specifieke vragen?

contact

Nog plaatsen beschikbaar bij

IPMA-C theorie

Aanmelden voor deze training

IPMA-D

Aanmelden voor deze training

Plannen en organiseren

Aanmelden voor deze training